Kerkblad april 2019

Kerkdiensten

Zondag 5 Mei

aanvang 9.30 uur

ds P van der Wal

uit Brielle

---------------------

Zondag 12 Mei

aanvang 9.30 uur

ds L van Buuren

uit Rheden


Kopij voor het volgende

nummer moet binnen

zijn

vóór 26 april

2019

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com

Meditatie: “Het licht van Pasen”

Op zondagochtend gaan wereldwijd vele mensen naar de kerk. In dorpen en steden zien we mensen gaan, lopend, met de auto, en zoals in Nederland, op de fiets of ook wel op skeelers of op een step. Sommigen gaan naar een groot gebouw, zoals naar de Dom in Utrecht. Anderen gaan naar een kleine kerk en in dorpen is die kerk vaak eeuwenoud, zoals de kerk in Oudenhoorn. Maar of het gebouw nu groot of klein is, of gemeenteleden nu samenkomen met een klein aantal of met honderden, de zondag is dé dag. Natuurlijk, er zijn andere gebeurtenissen waarbij en tijden waarop christenen bij elkaar komen: tijdens gespreksgroepen, bij maaltijden. En zo zijn er nog vele andere momenten waarop christenen andere christenen ontmoeten en delen in hun geloof, hun hoop en de blijdschap en zorgen van elkaars leven. Verschillende gemeentes kennen bovendien een korte kerkdienst op een avond door de week, vaak op woensdag. Maar de zondag blijft de belangrijkste dag om samen te komen als gemeente. Het is immers de eerste dag van de week, de dag van de Opstanding. Elke zondag is het een klein Pasen, elke zondag vieren we als gemeente samen de Opstanding van Christus.

De Paaskaars

In vele kerken, ook in onze kerk in Oudenhoorn, brandt elke zondag tijdens de kerkdienst de Paaskaars. De Paaskaars is immers het symbool van de Opstanding van Christus, het doorbreken van de duisternis, symbool van leven door de dood heen. Het gebruik van de Paaskaars tijdens de kerkdienst is eeuwenoud. Al in de tijd van Augustinus, in de vierde eeuw, bracht men de Paaskaars in de paasnacht brandend de kerk binnen als een verwijzing naar de opgestane Heer. In die eeuwen brandde de Paaskaars vanaf Pasen tot na de evangelielezing op Hemelvaart. De Paaskaars was zo het teken van de Heer die na zijn opstanding veertig dagen aan zijn discipelen verscheen.

Stille week en Pasen

Ook bij de kerkdiensten in de Stille week brandt de Paaskaars. Maar wanneer we op Goede Vrijdag het gedeelte uit het evangelie lezen waarin Jezus sterft, dooft de ambtsdrager na die woorden de Paaskaars en zijn we enige tijd stil. En aan het einde van deze kerkdienst op Goede Vrijdag gaan we in stilte de kerk uit, de Stille Zaterdag in.


Op Paasochtend wordt in de dienst de nieuwe Paaskaars binnengebracht. En dan klinkt op Paasochtend de jubel weer, de dank en lof aan God. Niet omdat we alles van Pasen begrijpen, maar omdat we instemmen met het getuigenis van de eerste volgelingen van Jezus. Zij hebben beleefd dat Jezus opstond uit de dood, zij hebben meegemaakt dat het leven het won van de dood. Daarover lezen we in de evangelieën. En ook mensen als Paulus en Petrus schrijven in hun brieven hierover: over Gods liefde die door steen heen is gebroken en vergeving en licht brengt in ieders leven.

Dit is de dag, die de Heer heeft gemaakt

en gegeven

Laat ons Hem loven en danken verheugd

dat wij leven.

Diep in de nacht heeft Hij verlossing gebracht,

heeft ons aan ’t Licht gegeven.

Lied 632:1

Daarom mogen we elkaar op Paasmorgen begroeten met de woorden van de christenen uit de eerste eeuwen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’.

Gezegende Paasdagen gewenst.

Ds. Els Visser

Bij de diensten van april, leesrooster.

Onderstaande lezingen voor elke zondag zijn volgens het oecumenisch leesrooster dat in de meeste kerken in ons land wordt gevolgd.

Zondag 7 april

Lezingen: Jesaja 58: 7-10; Lucas 20: 9-19.

Jezus vertelt een gelijkenis over een wijngaard, die door de eigenaar wordt verpacht.

Zondag 14 april

Lezingen: Lucas 19:29-40; Lucas 22:1–23:56

Tijdens het Pesachmaal vragen de leerlingen zich af wie van hen de belangrijkste is.

Witte Donderdag 18 april

Lezingen: Exodus 12:15-20; Joh.13:1-15

Dit stukje van Johannes gaat over de voetwassing.

Goede Vrijdag 19 april

Lezingen: Johannes 19.

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal.

Zondag Pasen 21 april

Lezingen: Jesaja 51: 9-11; Joh.20:1-18

We lezen de opstanding van Jezus en over het verdriet en ongeloof van Maria.

Zondag 28 april

Lezingen: Genesis 28:10-22; Lucas 24:35-48

Jezus verschijnt aan zijn discipelen.

Lector voor Lezingen:

7 april - Leen Keijzerwaard

14 april - Margreet Poldervaart

21 april - Alette Osinga

28 april - Hanneke Schoon

5 mei - Dikkie Vaandrager

Collecten:

College van kerkrentmeesters

(incl. schaalcollecte bij de uitgang)

De collecte van het college van Kerkrentmeesters bracht in de maand

februari totaal € 288,40 op.

Diaconie

3 mrt. Collecte Missionair werk € 51,25

10 mrt. Voorjaarszending € 65,30

17 mrt. Collecte Diaconaat € 32,45

Allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International

De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema: Een nieuw begin.

Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: “Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

Ook wij doen als gemeente mee aan de Pasgroetenactie. Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over deze actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.

We hopen dat velen van u Paasgroeten zullen sturen! De diaconie.

Catechisatie

We hebben met elkaar het 40 dagenspel gedaan; zo probeerden we ons een klein beetje in te leven in de situatie van het Joodse volk, wat 40 jaar door de woestijn

trok op weg naar het beloofde land.

Op een speelse manier liepen we a.h.w. door de woestijn en kwamen van alles tegen

d.m.v. kaartjes waar opdrachten op stonden. Volgende keer gaan we kaarten schrijven aan gevangenen.

In memoriam IJsbrand Plokker

Op 3 maart is in de leeftijd van 76 jaar IJsbrand Plokker overleden. Hij was geboren in Vlaardingen en woonde daar zijn hele jeugd met zijn ouders en zijn jongere zus en broer. Na zijn studie scheepsbouwkunde waarbij hij de titel ingenieur behaalde ging hij varen op de grote vaart. Ook in de eerste jaren van zijn huwelijk voer hij op zee, om zo genoeg vaartijd te verkrijgen voor een goede baan aan wal. In die tijd was hij soms wel 8 maanden van huis. IJsbrand kon goed aanpakken, als jong kind moest hij al veel bijspringen in het gezin omdat zijn vader gedurende een aantal jaren door de week in Londen werkte en zijn moeder het niet allemaal aan kon.

In zijn huwelijk kreeg hij met zijn vrouw een dochter. IJsbrand werkte zo’n dertig jaar bij de drinkwaterleiding in Rotterdam. Met zijn vrouw en jonge dochter heeft hij meer dan een jaar op Sumatra gewoond waar hij leidingen aanlegde en controleerde om de watervoorziening voor de bevolking te verbeteren. De jaren erna is hij daar op missies nog enkele maanden per jaar terug geweest voor het werk. Naast zijn werk heeft hij een avondstudie sociologie in Leiden gedaan en zijn doctoraal behaald. Hij had een veelzijdige belangstelling, verdiepte zich in allerlei onderwerpen en hield van verschillende soorten muziek. Zijn vrouw en hij hielden veel van zeilen. De keuze voor de verhuizing naar Oudenhoorn was dan ook mede vanwege de haven in Hellevoetsluis. En waar zijn vrouw zich op de rommelmarkt inzette bij de bloemen, stond IJsbrand bij de boeken.

Toen zijn ouders in Goedereede woonden, deed hij boodschappen voor hen, verzorgde de grote tuin en luisterde naar hun verhalen. Over het lange leven van zijn vader had hij met iemand anders samen een boek geschreven dat door een vereniging in Vlaardingen is uitgegeven.

Hij was altijd sterk en gezond, maar tien jaar geleden werd hij ziek. Ook dat was al snel een onderwerp van studie voor hem. Hij las van alles over de ziekte en behandelmethoden. Verschillende behandelingen in ziekenhuizen volgden. Intens kon hij genieten van zijn kleinzoon. Van het liedjes zingen met de mondharmonica, spelletjes spelen en de dagen dat zijn kleinzoon bij zijn vrouw en hem logeerde. Tot hij steeds zwakker werd. In het ziekenhuis in Dirksland kreeg hij nog een drain. De ingreep was goed gelukt en hij zou weer naar huis gaan. Maar opeens was zijn leven over.

De afscheidsbijeenkomst vond plaats in de kerk van Kloetinge, de woonplaats van zijn dochter en schoonzoon. Daar klonk zijn geliefde muziek, daar klonken de herinneringen. Moge God zijn vrouw, dochter, schoonzoon, kleinzoon, familie, vrienden en bekenden troosten in het verdriet om het heengaan van IJsbrand.

Ds. Els Visser

Groot Letter Bijbel

Veel oudere mensen kampen met slechter wordende ogen. De lettertjes in een ‘gewone’ Bijbel zijn te klein geworden voor hen. Daardoor gaat het lezen steeds moeilijker of het lukt zelfs helemaal niet meer. Met name als het de Bijbel betreft wordt dat vaak als een groot gemis ervaren. De oplossing lijkt simpel: dan koopt zo iemand toch een Groot Letter Bijbel?! Maar zo simpel is het niet! Groot Letter Bijbels zijn nauwelijks nog te koop. Hier en daar is hooguit nog aan een gebruikt exemplaar te komen. Overigens waren de nieuwe exemplaren destijds ook enorm prijzig. En dat voor mensen die door hun handicap vaak toch al te maken hebben met veel extra kosten! Vandaar dat de Bijbelvereniging het initiatief heeft genomen om de Goot Letter Bijbel opnieuw te laten drukken. En evenals alle andere uitgaven van deze vereniging wordt ook deze 5-delige serie (4 delen Oude Testament en 1 deel Nieuwe Testament) gratis ter beschikking gesteld. Het enige dat wordt gevraagd is een bijdrage in de verzendkosten van € 9,50. Via de website www.bijbelvereniging.nl kan de Bijbel gratis worden aangevraagd. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen via info@bijbelvereniging.nl

Zingen in de KERK evenement in Zuidland

Op zondagavond 31 maart komt The Psalm Project naar de Welkomkerk in Zuidland.

Het concert, onderdeel van de Paastour van de band, is van 19.30 tot 21.00 uur.

Kaarten kosten 2,95 euro per persoon en

zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl.

Verhalen, luisterliederen en meezingen,

bijzonder aan de concerten van The Psalm

Er is geen pauze. Tijdens het concert wordt wel aandacht gevraagd voor het project van Kerk in Actie: “Versterk de Kerk in het Midden-Oosten Syrië”. Aansluitend wordt

daarvoor gecollecteerd.

Passieconcert Ars Nova

Dit jaar geeft Kleinkoor Ars Nova weer een ontroerend passieconcert. De koorleden hebben voor dit concert prachtige werken ingestudeerd en laten deze graag op zaterdagavond 13 april in Spijkenisse aan u horen. Het is een gevarieerd programma, omdat er een keuze is gemaakt uit de mooiste koralen en aria’s uit de Matthäus Passion en andere passie-werken. Medewerking verlenen sopraan Jos Semeins en pianiste Ank Geul. Het concert vindt plaats op zaterdag 13 april 2019 in de Dorpskerk, Kerkring 1 in Spijkenisse. Het begint om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegangsprijs is 8,50 euro in de voorverkoop. (Normale toegangsprijs 10 euro). In de pauze krijgt u een kopje koffie of thee. Jeugdigen onder de 18 jaar hebben vrije toegang. Kaarten zijn verkrijgbaar via email: info@kleinkoorarsnova.nl of bij Hannes Speelgoed, Voorstraat 38a, Spijkenisse of via 06-54634751. Verdere informatie over Kleinkoor Ars Nova vindt u op www.kleinkoorarsnova.nl

IN EN OM DE RING

In de maand april hopen de volgende senioren hun verjaardag te vieren:

1-4 mw. Bijl, Beatrixstraat

2-4 dhr. Koppenol, Julianastraat

7-4 mw. Peereboom, Tussenweg

17-4 dhr. Bruikman, Eeweg

19-4 mw. de Bruin , Oss

21-4 mw. Hokke, Hollandseweg 10

23-4 mw. Jongejan, Eeweg

23-4 mw. de Snaijer, Hollandseweg 8

30-4 mw. v.d. Waal, Beatrixstraat

30-4 mw. Wijker, Lenteakker, Spijkenisse

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Mw. Kreling, Ring

Dhr. Prins, Ring

Dhr. Briggeman, Julianastraat

Mw. de Snaijer, Hollandseweg

Overleden:

Dhr. Plokker, Willem Hoogeboomstraat

Geboren:

Bij de fam. Kamst aan de Willem Hoogeboomstraat: een dochter.

Van harte gefeliciteerd en veel geluk!

Bloemenpot:

Van de fam. R ontvingen wij een bedrag

van € 10,00. Hartelijk dank hiervoor!

Wilt u doorgeven als u weet dat iemand ziek is, uit het ziekenhuis is thuisgekomen of 75 jaar is geworden , u kunt het doorgeven per mail of telefonisch naar mkeijzerwaard60@gmail.com of tel 462089.

U kunt het ook doorgeven aan 1 van

de dames van de handwerkclub die op maandagmiddag in het jeugdhonk bij

elkaar komen.

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant: Vacant

Invalpredikant: Ds. Els Visser

Tel.: 06-36559578

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn

Tell 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met Maartje Keijzerwaard Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com