Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Kerkdiensten mei 2019Zondag 26 mei 9.30 uur

Ds. D.G. ter Horst uit

Hellevoetsluis

Donderdag 30 mei 9.30 uur

Ds. A.N. Rietveld uit

Barendrecht

Hemelvaartsdag

Zondag 2 juni 9.30 uur

Drs.A.de Jong-Magdenburg uit

Hellevoetsluis

Kindernevendienst

Kopij voor het volgende

nummer moet binnen

zijn

vóór 24 mei 2019

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met

Maartje Keijzerwaard

Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com

Meditatie: “Horen en zien”

Het is volop lente. Het lichtgroen van de bladeren ontvouwt zich iedere dag meer. De kleuren van bloembollen en bloesem voegen zich in een veelkleurig palet. Iemand zei me lang geleden dat in de natuur alle kleuren bij elkaar passen. Waar bij kleding van mensen bepaalde kleurencombinaties uit de toon vallen, zien we in de natuur allerlei tinten die harmonieus met elkaar combineren. En dat het lente is merken we ook ’s morgens vroeg wanneer we allerlei vogels, terug uit het zuiden, elk op de eigen manier horen zingen. Het is zichtbaar en hoorbaar lente geworden.

De afgelopen weken moest ik vaak denken aan het horen en zien van allerlei dingen om ons heen. Niet alles wat we horen, niet alles wat mensen tegen ons zeggen, komt ook op de goede manier bij ons aan. Maar andersom geldt het ook. En soms zeg je dingen maar niet, omdat die ander er toch niet naar wil luisteren of het niet zal kunnen of willen begrijpen. Of omdat je denkt dat je het niet op de juiste manier en met de juiste toon kunt zeggen.

In onze relatie met God bekruipt ons weleens de vraag of God ons hoort als we bidden. Is de Aanwezige niet soms afwezig of verborgen? In de psalmen klinkt die vraag vaak. Maar dan meer als een vraag, als een smeken naar God om naar ons mensen te horen, naar ons mensen te willen omzien: ‘Antwoord mij als ik roep, God die mij recht doet. Geef mij ruimte als ik belaagd wordt, wees mij genadig, hoor mijn gebed’ (Psalm 4 : 2). En we lezen dit meer in de bijbel, de vraag of God wil horen naar ons mensen, zoals in Psalm 84: 9 en 10, en in profetenboeken, zoals Jesaja.

Maar tegelijk is er, naast dat vragen en smeken, vaak ook die andere kant te zien: de bevestiging dat God hoort. Vooral in de gedichten, de liederen die de psalmen zijn, komen we dat tegen. Zoals als de dichter in zijn gebed zingt: ‘De Heer heb ik lief, Hij hoort mijn stem, mijn smeken, Hij luistert naar mij, ik roep hem aan, mijn leven lang’ (Psalm 116 : 1, 2). En de woorden van Psalm 94:

‘ Hij heeft het oor geplant – zou hij niet horen?

Het oog gevormd – zou hij niet zien?’

Is het met gebed net als met een nest van merels, waarvan sommige eieren wel uitkomen en de vogels kunnen uitgroeien tot volwassen exemplaren, en andere niet? Ik geloof dat God hoort en verhoort. Maar het verhoren van de gebeden van mensen die zich uitstrekken naar Hem, dat gebeurt niet automatisch. God verhoort niet op de tijd en op de manier zoals wij dat in gedachten hebben, hoe moeilijk u en ik het met dat gegeven ook kunnen hebben.


Als ik dit zo schrijf, dan lijken dat zulke dooddoeners. Maar het verhoren van onze gebeden kunnen we niet van God afdwingen. We mogen en moeten blijven bidden, voor situaties van ons eigen leven, voor anderen, voor situaties in de wereld. Ook al ontvangen we niet altijd wat we verwacht hadden en zien we niet altijd dat onze gebeden voor onze dierbaren, voor onze wereld, voor dingen die ons aan het hart gaan, beantwoord worden. We mogen en moeten blijven bidden, want wat zou er gebeuren als we dat niet meer zouden doen? Het blijft een raadsel, waarom sommige gebeden wel op duidelijk zichtbare wijze verhoord worden en andere gebeden niet. We kunnen God niets voorschrijven. Sommige mensen denken dat gebedsverhoring of genezing afhankelijk is van het feit, of je wel goed genoeg gelooft. Dat is een grote dwaasheid. Want hoe zou je iemands geloof kunnen meten? En zou God zich daarvan afhankelijk maken? Nogmaals: er wordt van ons gebed gevraagd, de uitwerking niet.

Waarom God niet ingrijpt, waarom er in onze wereld zoveel verschrikkelijke dingen gebeuren, terwijl er zoveel mensen bidden om vrede, terwijl er zoveel mensen zich inzetten voor vrede, ik heb er geen antwoord op.

En als we ook dit jaar weer op 4 mei gedenken, en op 5 mei onze vrijheid mogen vieren, dan is dat bij mij altijd met diep respect voor al diegenen die verschrikkingen hebben overleefd en in gesprek zijn gebleven met God. Zoals Elie Wiesel, die door zijn boeken een bekende vertegenwoordiger is van al die mensen die proberen in deze vragen en worstelingen een weg te vinden.

‘Zoek Gods aanwezigheid, zoek zijn aangezicht, zoek zijn liefde’, daartoe roepen de psalmdichters ons op. Ook als we niet altijd een antwoord in ons gebed ontdekken.

Als we niet meer weten, wat te bidden, laten we dan het gebed bidden, dat Jezus ons leerde. Of laten we bidden zonder woorden. Het is immers Gods Geest, die Zelf voor

ons pleit.

Els Visser

Er is een stem van het hart en een taal van het hart.

Deze innerlijke stem is ons gebed

wanneer onze lippen gesloten zijn

en onze ziel open voor God.

Wijzelf zwijgen en ons hart spreekt:

niet tot de oren van mensen, maar tot God.

Wees er zeker van:

God zal je kunnen horen.

Augustinus

Bij de diensten van mei: lezingen volgens het oecumenisch leesrooster.

Zondag 5 mei

Lezingen: Jeremia 32 : 36 - 41; Openbaring 5: 6 ‐14; Lucas 24 : 35 – 48

De twee mannen zijn uit Emmaüs weer terug naar Jeruzalem gegaan. Aan Jezus’ leerlingen vertellen ze wie onderweg bij hen was, die ze herkenden toen Hij het brood brak. Dan komt Jezus in hun midden staan. Ze kunnen hem aanraken en Hij eet iets, zodat ze merken dat Hij het echt is: geen geestverschijning, maar de opgestane Heer.

Zondag 12 mei

Lezingen: Numeri 27:12 ‐ 23; Openbaring 7: 9 – 17; Johannes 10: 22 ‐ 30

De leiders van het joodse volk vragen of Jezus de beloofde Messias is. Jezus heeft hen dat echter al vaak duidelijk gemaakt, maar ze geloven het niet. Zijn schapen echter luisteren wel naar Jezus’ stem en zij volgen Hem.

Zondag 19 mei

Lezingen: Deuteronomium 6: 1 – 9; Openbaring 19 : 1 ‐ 9; Johannes 13 : 31 ‐ 35

Jezus vertelt aan zijn leerlingen dat Hij weg zal gaan, naar een plek waar zij niet kunnen komen. Hij geeft hen het gebod om elkaar lief te hebben, zodat iedereen kan zien dat ze leerlingen van Hem zijn.

Zondag 26 mei

Lezingen: Joël 2 : 21 ‐ 27; Openbaring 21 : 10 ‐ 12 en 22--‐27; Johannes 14 : 23 – 29

Jezus vertelt zijn discipelen dat degenen die Hem liefhebben, zich zullen houden aan wat Hij heeft gezegd. Hij belooft dat de heilige Geest zal komen en hen alles duidelijk zal maken wat Jezus heeft gezegd. Jezus belooft hen zijn vrede, een vrede zoals de wereld die niet geven kan.

Vakantiedagen

In de week van 5 t/m 11 mei ben ik enkele dagen met leerlingen op studiereis naar Xanten en Trier. Mocht u in die week een predikant nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met de scriba om te vernemen welke predikant voor me waarneemt.

Ds. Els Visser

Lector voor Lezingen:

5 mei - Dikkie Vaandrager

12 mei - Maartje Keijzerwaard

19 mei - Margriet van Hilten

26 mei - Saskia van der Kooij

30 mei - Leo Vaandrager

2 juni - Arie van Reeuwijk

Collecten:

College van kerkrentmeesters

(incl. schaalcollecte bij de uitgang)

De collecte van het college van Kerkrentmeesters bracht in de maand

maart totaal € 347,65 op.

Diaconie

24 mrt. Noodhulp Cycloon Idaï €157,30

31 mrt. Noodhulp Cycloon Idaï € 86,70

Allemaal hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

Vriendelijke groet,

Namens de Kerkrentmeesters

Cor Schoon en Mari Noordermeer

Beroepingscommissie

Inmiddels is de termijn gesloten dat er gesolliciteerd kon worden op de vacature van predikant. Er hebben 6 kandidaten gereageerd die het wel zien zitten om naar onze gemeente te komen en er te zijn voor de kerkelijke gemeente en ons dorp .

Alle kandidaten zullen een keer voorgaan in een kerkdienst, inmiddels zijn er al 3 voorgegaan in een dienst en in de maand mei komen er nog 3 dominees.

Na die tijd gaat de beroepingscommissie zich beraden over welke kandidaat het meest geschikt is voor ons dorp.

En dan hopen we in juni dat er na overleg met kerkenraad en kerkelijke gemeente een besluit genomen kan worden.

Mari Noordermeer

Bomen kerkplein

Inmiddels zijn 3 bomen gekapt ,ze waren in nog slechtere staat dan we dachten en 2 knotwilgen zijn flink teruggesnoeid. In de weggezaagde treurwilg broedde ook nog een eend maar deze had de dag voor het kappen met haar jongen het nest al verlaten.

Omdat het al wat later in de tijd is zullen de nieuwe bomen in de herfst aangeplant worden.

Mari Noordermeer

Paasgroetenactie 2019

Vanuit onze Kerk hebben de gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet gestuurd aan gevangenen in Nederland.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat.

Het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

In de Paasmorgendienst zijn deze kaarten uitgedeeld in verschillende gevangenissen.

Alle schrijvers van kaarten hartelijk dank!

De diaconie.

Catechisatie

De laatste catechisatieavond hebben we besteed aan het schrijven van kaarten aan gevangenen ,het viel niet mee om iets te schrijven aan mensen die je niet kent , maar er kwamen mooie hoopvolle wensen uit. Verder hebben we het opstandingsevangelie uit Mattheus gelezen en praatten daar over na. Op 12 april sloten we het catechisatieseizoen stijlvol af met een “diner” bij de Mac Donalds en natuurlijk de traditionele lasergames bij de Euromast. Eerst speelden we tegen 3 dames, waarbij Aniek ( hoe kan het ook anders ) de hoogste score had , bij het tweede potje haalde Namara de meeste punten en ondergetekende is zo diep gezonken dat ze zelfs ver in de min kwam te staan . Wouter stond zijn mannetje en eindigde als 2e en 3e in de race.

4 mei

Zaterdag 4 mei is er weer de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers in en na de 2e wereldoorlog . Deze wordt gehouden in de kerk om 19.00 uur , om 19.45 luid de klok en gaan we naar buiten , waar we stilstaan bij het monument ,we leggen we bloemen en zingen het Wilhelmus. Daarna is iedereen van harte uitgenodigd voor koffie/thee in het gebouwtje naast de kerk .

M.B. Keijzerwaard

In memoriam Petra Tas

Op 20 maart is in de leeftijd van 62 jaar is Petra Tas overleden. Petra groeide op in Rotterdam in een katholiek gezin met twee zussen. Haar schooltijd was op school bij de nonnen, een erg strenge school. Ze kreeg verkering met haar latere man toen ze nog op school zat, Ze studeerde een jaar biologie, stopte met de studie en ging bij het belastingkantoor in Rotterdam werken. Halverwege de jaren negentig kwam ze met haar man in Oudenhoorn wonen. De laatste vijftien jaar van haar leven werkte ze bij de douane, waar ze ook jonge collega’s opleidde.

Petra had veel hobby’s: ze hield veel van poezen, ging graag naar kattenshows, en haar man en zij hadden ook katten verschillende als huisdier. Ze hield veel van lezen, van muziek, van fotograferen, van kunst, van de zee en het strand, van autorijden, uitjes met haar collega’s en ze verzamelde kaarten van diergaarde Blijdorp. Ook Griekenland, waar zij en haar man verschillende keren op vakantie waren geweest, had een grote plek in haar hart. Vaak zei ze: ‘eerst doen, dan belonen’: eerst de dingen doen die gedaan moeten worden, dan pas gaan zitten, genieten en leuke dingen doen.

Ze werd ziek en tweeënhalf jaar geleden onderging ze een grote operatie.

Erna volgden vele behandelingen. Maar ze ging langzamerhand achteruit. Ze werd opgenomen in het hospice in Oud Beijerland waar ze na enkele dagen overleed.

Op 28 maart klonk bij haar uitvaart de muziek waar ze zoveel van hield: het lied ‘Memory’, ‘Hallelujah’ van Leonard Cohen en ‘Liefde van later’ van Herman van Veen.

Moge God haar man, haar familieleden en vrienden troosten en kracht geven in hun verdriet, nu Petra is heengegaan.

Ds. Els Visser

De Moederdag Fair op zaterdag 11 mei is een uitje voor het hele gezin!

Tijdens de Moederdag Fair in Oudenhoorn is op ruim vijftig stands een breed aanbod van producten te vinden: kleding, modeaccessoires, babykleding, bloemen & planten, boeken, Tupperware, homedecor artikelen en nog veel meer!

Natuurlijk zijn de kramen van de ‘rommelmarkt’ ook weer present. Met boeken, de overheerlijke oliebollen en poffertjes, peperkoek, antiek, patat en bloemen en planten.

Vanzelfsprekend staan alle moeders ook dit jaar weer volop in de belangstelling tijdens de fair. Er zijn bij veel kramen leuke cadeautjes te koop. Weet je nog niet wat je aan je moeder wilt geven? Neem gerust je moeder mee om samen inspiratie op te doen! Je kunt je nagels laten lakken, informatie krijgen over health & beauty of een cadeau een heel persoonlijk tintje meegeven.

Op donderdag 16 mei zal Duncan Laurence Nederland vertegenwoordigen in de tweede voorronde van het Eurovisie Songfestival. Doel is het behalen van de finale op zaterdag de 18e. Duncan Laurence (De Smoor) heeft kort in Oudenhoorn en Hellevoetsluis gewoond. We hebben dit jaar zijn oma bereid gevonden de Moederdag Fair officieel te openen! Zijn oma woonde tot een paar jaar geleden nog in ons dorp.

Tijdens de diverse rondes van het rad van avontuur zijn weer leuke en lekkere prijzen te winnen! Waagt u dit jaar ook weer een gokje op zo’n prijs? ’s Middags rond 14.30 uur zal de trekking van de grote verloting plaatsvinden. Op het moment van schrijven, 23 april, zijn er nog loten a €2,- te koop! Bij interesse kunt u contact opnemen met een van de commissieleden of via moederdagfairoudenhoorn@gmail.com

De opbrengst van de fair, de kraamverhuur, verkoop aan de ‘rommelmarkt kramen, het rad van avontuur, de patat etc. komt ten goede van het onderhoud van het kerkgebouw. Zo blijft dit beeldbepalende gebouw in Oudenhoorn goed onderhouden. We hopen ook dit jaar weer op een prachtige, zonnige, dag met veel bezoekers.

De dag zelf is niet mogelijk door de inzet van een hele grote groep vrijwilligers. Zij zijn al maanden voor de fair bezig met het verkopen van loten of steken de dag zelf de handen flink uit de mouwen. Ook de vrijwilligers aan de Molendijk zullen deze dag hun opbrengst ophalen voor de fair. Onze dank is groot! Ook bedanken wij onze sponsors, kraamhouders en anderen die deze dag mede mogelijk maken.

Graag tot ziens op de Moederdag Fair op 11 mei, we starten om 09.30 uur!

Commissie Moederdag Fair

Marleen Keijzerwaard, Silvia van Woensel, Karin Striker, Jantine Andeweg, Mark van Splunter, Leen Keijzerwaard en Erik Noordzij

moederdagfairoudenhoorn@gmail.com

UITNODIGING

1 juni 2019 geeft Chr. Gem. Koor Sursum Corda een concert.

Dit concert draagt het thema:

“OP WEG NAAR PINKSTEREN”

In dit concert willen we jullie al zingend meenemen van Kerst via Pasen naar Pinksteren.

Op Weg naar Pinksteren is een samenvoeging van twee oratoria “De Verhalen” en

“de Graankorrel” en de cantate

“Een Taal der Liefde”

Tekst: Marijke de Bruijne

Muziek: Anneke Plieger-van der Heide,

Peter Rippen en Chris van Bruggen

In een “Taal der Liefde” (Pinkstercantate) staat de taal centraal. Mensen delen namen en ervaringen met elkaar, dat vertellen de verhalen uit de Bijbel maar dat is ook vandaag de dag nog het geval.

Taal kan stuk maken, macht uitoefenen, taal verhult niet wat goed of fout is. Taal schept eenheid maar is ook macht en macht schept verdeeldheid. Maar Zegenende taal zoekt naar een weg om ondanks alles toch verder te gaan. Pinksteren laat zien dat mensen elkaar kunnen verstaan ondanks verschillen……..

Het belooft een mooi geheel te worden…

Dit alles staat onder leiding van

José van Putten

Piano: Ynke vd Wacht

Dwarsfluit: Carmen Terol Grau

Verteller: Jan Pieter Baan

Komt u ook?

Zaterdagavond 1 juni 2019 in de

Dorpskerk te Zuidland

Aanvang: 19.30 uur

Einde rond 21.30 uur

Toegang: vrij. Bij de uitgang is er vrije

gave ter bestrijding van de onkosten

IN EN OM DE RING

In de maand mei hopen de volgende senioren hun verjaardag te vieren:

4 mei dhr. Knegt, Molendijk

7 mei mw. Voogt, Hollandseweg

13 mei dhr. Heijboer, Zuidland

14 mei mw. Stigter, Cornelis Blaakstraat

14 mei mw. Bosveld, Ruigendijk

17 mei mw. Heijboer, Zuidland

20 mei Dhr. Berghout, Ruigendijk

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Dhr. Stolk, Tochtweistraat

Mw. Hendriks, W Hoogeboomstraat

Dhr. Briggeman, Julianastraat

Mw. den Hartog, Dorpsweg

In Hospice Calando is opgenomen:

Mw. Ellie Roos, Tochtweistraat

Het adres is : Hospice Calando,

Vivaldilaan 2-4, 3247EE Dirksland

Mw.Esther Roetman-Sijnstra verblijft in

“De Hooge Werf” kamer 123,

’t Wiel 2, 3171 BJ Poortugaal.

Overleden:

Mw. Thea v.d. Berg, Grootenhoek

Jubileum:

In de maand april waren Nel en Hans Roskam van de Molenweg 50 jaar getrouwd.

Van harte gefeliciteerd en nog vele jaren van geluk en gezondheid.

Wilt u doorgeven als u weet dat iemand ziek is, uit het ziekenhuis is thuisgekomen of 75 jaar is geworden , u kunt het doorgeven per mail of telefonisch naar mkeijzerwaard60@gmail.com of tel 462089.

U kunt het ook doorgeven aan 1 van

de dames van de handwerkclub die op maandagmiddag in het jeugdhonk bij

elkaar komen.

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse

Gemeente te Oudenhoorn.

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI diaconie: www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

Predikant: Vacant

Invalpredikant: Ds. Els Visser

Tel.: 06-36559578

Onze Scriba

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres Ruigendijk 32.

3227CG Oudenhoorn

Tell 06 38659172

Ledenadministratie

Dhr. C.P. Schoon E-mail corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee tel: 0181-461694

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.v.kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie: NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail: Redactie KERKKLOK

redactiekerkklok@kerkoudenhoorn.nl.

E-mail: Redactie Website

Website: webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten of heeft u interesse in de dienst op een cassetteband, dan kunt u contact opnemen met Maartje Keijzerwaard Tel.0181-462089 of mkeijzerwaard60@gmail.com