Profiel van Protestantse Gemeente Oudenhoorn (PGO)

Oudenhoorn is een klein, landelijk dorp (ca. 1100 Inwoners) in de mooie Oudenhoornse polder vlakbij het Haringvliet. Sinds 1 januari 2018 behoren we bij de burgerlijke gemeente Hellevoetsluis. Er zijn plannen in vergevorderd stadium om het dorp uit te breiden met 120 huizen, er is een basisschool, een kleine buurtsuper waar in samenwerking met de Albert Heijn Heenvliet vers en houdbaar verkocht wordt; deze winkel wordt gerund door jongeren die anders begaafd zijn. Tevens zijn er in het dorp een kledingwinkel, kapsalon en cafe/snackbar te vinden, die druk bezocht worden. Hoogtepunten in Oudenhoorn zijn de jaarlijks terugkerende feesten die uitbundig worden gevierd: op 27 april koningsdag, georganiseerd door een enthousiast team en de moederdagfair, een braderie gehouden in en rond het kerkgebouw, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk, eveneens zorgvuldig voorbereid door een groepje enthousiaste mensen. Beide feesten worden gedragen door veel vrijwilligers. Oudenhoorn beschikt over een bloeiende voetbalvereniging, genaamd OHVV, waar tal van hardwerkende vrijwilligers het jong en oud naar de zin proberen te maken en er met enige regelmaat een grote loterij met knalfeest wordt georganiseerd om zo geld binnen te halen voor de club. Het gebouw waar de basisschool huist, was vroeger het dorpshuis, genaamd : De Meent. De voormalige vrijwilligers van het dorpshuis zijn gaan samen werken met de school en zo ontstond de Nieuwe Meent;. A allerlei leuke en originele activiteiten die worden hier georganiseerd voor jong en oud , ook weer door supergemotiveerde vrijwilligers . Ook beschikt dit kleine dorp over een grote ijsclub, een prachtige ijsbaan met een onlangs geheel gerenoveerd gebouw, waar de vele vrijwilligers zorgen dat het de inwendige mens aan niets ontbreekt. De patatfabriek Farm Frites is de trots van Oudenhoorn; dit grote bedrijf , wdat van de grond af is opgebouwd, produceert heerlijke frites, die over de hele wereld wordt verkocht wordt en het helpt veel mensen aan werk.

De prachtige oude kerk aan de Ring dateert waarschijnlijk uit 1363, is diverse malen verbouwd en gerestaureerd en staat op de monumentenlijst. Er zijn opnieuw verbouwingsplannen om het gebouw aan te passen aan de eisen van de tijd ;, inmiddels is een begin men is inmiddels begonnengemaakt met de uitvoering van deze een deel van deze plannen.

De kerkelijke gemeenschap wordt gedragen door een kleine groep zeer betrokken vrijwilligers en wil opkomen voor mensen in hun kwetsbaarheid, ongeacht of ze lid zijn van de kerk of niet. Openheid, gastvrijheid en respect voor elkaars mening zijn belangrijke uitgangspunten. Het pastoraat en diaconaat spelen hierin een grote rol. Wij willen hiermee Gods bewogenheid om mensen zichtbaar maken. Vanuit onze dorpsverbondenheid willen we omzien naar iedereen die de Heer op ons pad brengt.

Aan de feesten van het kerkelijk jaar wordt veel aandacht besteed:, zo gaat met de startzondag na de dienst de gemeente er op uit met als doel elkaar te bemoedigen en stimuleren om weer een frisse van start te gaan maken met alle activiteiten . De oogstdienst wordt voorbereid door de eredienstcommissie in samenwerking met de kindernevendienst;, zij maken onder andere met vrijwilligers fruitbakjes klaar die na de oogstdienst worden bezorgd bij weduwen/weduwnaars en mensen van 80 jaar en ouder. Tijdens de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar worden alle namen opgenoemd van mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. , Uuniek in Oudenhoorn is dat alle namen worden opgelezen,, ongeacht of er wordt niet gekeken of iemand tot een bepaalde geloofsgemeenschap behoort. Het kinderkerstfeest wordt druk bezocht door jong en oud. T, tijdens dit feest wordt het traditionele kerstverhaal live opgevoerd door vrijwilligers. Ook de kerstnachtdienst is een jaarlijks terugkerende traditie waaraan sinds zo’n,n 20 jaar trouw de catechisanten en andere vrijwilligers trouw hun medewerking verlenen. Vaak wordt er een film vertoond of toneelspel opgevoerd opgevoerd, waarin het kerstverhaal een eigentijds karakter krijgt.

In de lijdensweek wordt er elke dag een vesper gehouden met op witte donderdag avondmaal , waarbij matzes rondgaan, op goede vrijdag de paaskaars gedoofd wordt en de kleur uit de kerk gaat en op stille zaterdag er afwisselend gekozen wordt voor een paaswakedienst of een vesper, dit alles uitmondend in het Paasfeest, de dag van de opstanding van Jezus. T, tijdens het Paasfeest staat iedereen op van zijn/haar plaats om in de kerk een andere plek kaatsje te zoeken na herinnerd te zijn aan de doop en zo als gemeente agape te vieren:; samen paasbrood eten en koffie drinken tijdens de kerkdienst. Het Pinksterfeest wordt ingevuld al naar gelang de Geest ons ingeeft .

Koffie drinken na de dienst is 1 keer per maand een vaste traditie geworden. Verder is het traditie om elke maand na de dienst koffie met elkaar te drinken ofOok als er een gastpredikant is d is die graag wil bijpraten na de dienst, staat de koffie klaar. En en natuurlijk ook tijdens de nieuwjaarsreceptie waarbij wordt teruggeblikt en vooruitgekeken.

In de wintermaanden is er ongeveer 1x in de 14 dagen catechisatie voor een klein groepje jongeren 16+. T, tijdens zo,’n avond staant gezelligheid, thee en vooral koekjes op de eerste plaats en wordt de avond steevast afgesloten met een gedeelte uit de bijbel;, uiteraard wordt het spelen van een spel dwat betrekking heeft op het onderwerp, zeer gewaardeerd.

Tijdens de wekelijkse eredienst is er elke week een lector die 1 van de schriftlezingen verzorgt. Er is een beamer beschikbaar.aanwezig in de kerk, waar gebruik van gemaakt kan worden.

De wekelijkse rommelmarkt speelt een belangrijke rol in het kerkelijke leven van Oudenhoorn: Het is een centrum van ontmoeting en sociaal contact geworden en een zeer belangrijke financiële steunpilaar. De kerk heeft een stuk grond gekocht en daarop een schuur laten bouwen waar elke zaterdagochtend ongeveer 400 mensen van heinde en verre komen neuzen, kopen en koffiedrinken in de daarvoor speciaal ingerichte koffiehoek. Ruim 25 vrijwilligers zetten zich elke week in om deze Rommelmarkt draaiende te houden; 2 keer per week worden spullen opgehaald, waarna een team de opgehaalde spullen op een vaste dag sorteert en opruimt, zodat er de zaterdag er na het geheel er overzichtelijk uit ziet voor de klanten.

Momenteel is er een vacature voor 1 predikant, die benoemd kan worden voor 60 % van een volledige predikantsplaats.

Zijn/haar belangrijkste taken zijn:

De pastorale zorg in goed overleg met kerkenraadsleden en andere contactpersonen

Voorganger in de zondagse erediensten in nauwe samenwerking met de eredienstcommissie.

Een goed contact met de jongeren via catechisatie in samenwerking met de ambtsdrager voor de jeugd.

Een goed contact met de school en als er behoefte aan is vanuit de ouders, het geven van godsdienstonderwijs.

Een paar keer per jaar voorgaan in het verzorgingstehuis van de naburige gemeente.

Een goed contact met de burgerlijke gemeente en met diverse partijen in de samenleving om een actieve kerk te blijven in deze veranderende wereld.