KERK IN ACTIE

Op zoek naar gezond rendement

Investeren – kredietverlening – is maar een middel, want het gaat erom mensen te helpen uit de armoedespiraal te komen, zodat ze iedere dag gezond kunnen eten en hun kinderen naar school kunnen met het oog op een goede toekomst.

RENDEMENT NAAR NUL? Wie in Nederland spaargeld op de bank heeft staan, ziet al jarenlang de rente dalen. Dat kunnen we de banken kwalijk nemen, maar eigenlijk moeten we kijken naar de politiek en naar de centrale banken. Want sinds de bankencrisis en de daarop volgende financiële en economische crisis hebben centrale banken miljarden in de financiële sector gepompt om de economie weer aan het draaien te krijgen. Of dat werkt laat ik in het midden, maar het gevolg is dat de banken op een heel goedkope manier aan hun geld kunnen komen. Uw en mijn spaargeld hebben ze niet meer nodig en waarom zou je dan nog rente gaan ‘uitdelen’? Het is zelfs niet onwaarschijnlijk dat we de banken moeten gaan betalen om het geld bij hen te mogen parkeren.

ALTERNATIEVEN Geen wonder dat velen op zoek gaan naar manieren om nog iets van rendement op hun spaargeld te krijgen. Nogal wat huizenbezitters lossen sneller en meer op hun hypotheek af of betalen een boete om die tegen een lagere rente te kunnen oversluiten. En meer mensen gaan weer beleggen. Niet in deposito’s of obligaties, die een vooraf gesproken looptijd en rentevergoeding kennen, maar in aandelen waar duidelijk meer risico’s aan zijn verbonden.

INVESTEER IN MENSEN Een alternatief voor beleggen op de beurs is beleggen in Oikocredit. En ja, het gaat om aandelen dus er zijn ook risico’s aan verbonden. Maar dat risico wordt gelukkig door de toezichthouders zeer laag ingeschat. Met al jaren

een stabiel rendement van 1,55% valt er dus ook nog rendement te behalen. Dat geldt voor de particuliere beleggers in het Oikocredit Nederland Fonds maar ook voor een diaconie of plaatselijke gemeente die via ‘Utrecht’ in Oikocredit-aandelen belegt. Er zit wel een maar aan, want beleggen doe je in principe met geld dat je een langere tijd, dus een aantal jaren, kunt missen. Wat veel harder telt is dat met dit geld door Oikocredit wordt geïnvesteerd in mensen. In Antonio Toledo,

rozenkweker in Ecuador of in Beatrice Uwingabire, die bruidskleding in Rwanda verkoopt. In Punam Energy, die in India zonnepanelen maakt en installeert of in Cafetalera Nicafranca, een koffieplantage in Nicaragua. En in miljoenen ondernemende mensen die via microkrediet van Oikocredit worden bereikt.

“Investeer in mensen. Beleg in Oikocredit!” is al geruime tijd via radiospotjes van Oikocredit Nederland te horen. De slogan benoemt de essentie van waar Oikocredit voor staat. Het draait om geld en om rendement, bedoeld om mensen vooruit te helpen. Wat is een gezond rendement en voor wie?

HUUB LEMS Coördinator Oikocreditnetwerk Protestantse Kerk

MEER WETEN? Gemeenten en diaconieën kunnen via de Protestantse Kerk in Nederland deelnemen in Oikocredit. Informatie: Monique Voorbij, tel. (030) 880 16 07. Gemeenteleden/particulieren kunnen via het Oikocredit Nederland Fonds (ONF) deelnemen. Zij kunnen bellen met Oikocredit Nederland, tel. (030) 234 10 69. Zie ook: www.oikocredit.nl Lees de prospectus over de risico’s.

Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.

Wij zijn de Protestantse kerk in actie

Een kerk met twee miljoen leden en ruim 1800 plaatselijke protestantse gemeenten. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het werk van Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht.

Onze inspiratie

Download hier de brochure 'Geloven in delen'.

Wij zijn een Kerk in Actie omdat we ons geïnspireerd en geraakt weten door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. Daarom voelen we ons geroepen om te delen wat ons gegeven is. We delen met onze wereldwijde gemeenschap wat we hebben: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. Wij geloven dat ieder mens geschapen is naar Gods beeld en dat wij gelijkwaardig zijn aan elkaar. Dit geloof hebben wij willen verwoorden in een lied.

Ons geloof hebben wij verwoord in een lied. Klik hier voor meer informatie over het lied 'Wij delen'.

Delen van ons werk worden mede uitgevoerd namens tien oecumenische kerken: Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Bond van Vrije Evangelische Gemeenten, Genootschap der Vrienden (Quakers), Oud Katholieke Kerk, Remonstrantse Broederschap, Unie van Baptistengemeenten, Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, YMCA Nederland, Zevende Dags Adventisten en het Leger des Heils.

Voormalig predikant van Oudenhoorn 2007-2011

Voormalig predikant van Oudenhoorn en zijn vrouw zijn nu als Theologiedocenten, uitgezonden naar Zambia

Sinds december 2011 zijn Hermen en Johanneke Kroesbergen door Kerk in Actie uitgezonden naar Zambia. Ze geven les in systematische theologie, ethiek en godsdienstwetenschappen aan het Justo Mwale Theological University College.

Helpt u mee deze uitzending mogelijk te maken? Maak dan uw bijdrage over op

NL 89 ABNA 0457 457 457 onder vermelding van het projectnummer 'Z 017113'. Hartelijk dank!

Alle blogs van Hermen en Johanneke Kroesbergen

Het aantal actieve gelovigen in Zambia neemt snel toe en er zijn predikanten nodig om hen te begeleiden. Het Justo Mwale Theological University College (JMTUC) leidt studenten daarvoor op.

Negentig procent van de Zambianen noemt zich christen. Maar de kerken groeien. Hoe dat kan? De meeste Zambianen zijn niet betrokken bij een kerk. Het Justo Mwale Theological University College (JMTUC) staat aan de rand van de Zambiaanse hoofdstad Lusaka en is vernoemd naar de eerste zwarte dominee van de Reformed Church of Zambia. De tachtig studenten die op de campus wonen, worden opgeleid tot predikant in de Reformed Church of Zambia of een van de andere kerken. Zij zijn niet alleen afkomstig uit Zambia, maar ook uit Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Kenia, Botswana en Zuid-Afrika. Op de campus wonen en werken bovendien tien docenten. De meesten komen uit Zambia, maar er zijn ook Amerikanen bij. En dus ook een echtpaar uit Nederland.

Vanaf december 2011 werken Hermen en Johanneke Kroesbergen als docenten theologie in Zambia. Kerk in Actie heeft hen uitgezonden naar het Justo Mwale Theological University College (JMTUC). Hermen is systematisch theoloog en Johanneke studeerde godsdienstwetenschappen. “We hopen dat studenten op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud geven.”

Steun dit werk

U kunt dit werk steunen door uw bijdrage over te maken op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. het projectnummer ´Z 017113´ of doneer online. Hartelijk dank!

Nodig voor dit werk: € 45.000

Doe mee! Geef ook Of bekijk meer informatie over dit project »

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/05/afstuderen

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/08/lumimba-parish-geloof-op-het-platteland

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/09/profetie-vandaag-de-dag

https://www.kerkinactie.nl/actueel/2016/10/de-spin-de-gekko-en-de-kakkerlak