Protestantse Gemeente Oudenhoorn


KERKDIENSTEN: SAMEN VIEREN IN DE KERK!


Zondag 28 november 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

1e zondag van Advent

Kindernevendienst

Zondag 5 december 9.30 uur

Mw A. Magdeburg-de Jong, Hellevoetsluis

2e zondag van Advent

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten dan kunt u contact opnemen met Maartje Keijzerwaard, tel. 06 5788 5115 of mkeijzerwaard60@gmail.com


TER OVERWEGING

‘VAN U IS DE TOEKOMST…’

Aan het einde van deze maand is de kringloop van de liturgie weer rond:

Op zondag 21 november vieren we, zoals dat dan heet, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de zondag van de Voleinding.

En de zondag daarna, op 28 november, begint het nieuwe kerkelijk jaar, dan gaan we weer tellen naar Kerst toe: Advent, tijd van verwachting, belofte

van toekomst.

‘Christus Koning’ wordt deze laatste zondag ook wel genoemd, om te benadrukken dat we over het einde heen kijken, zelfs over Advent heen, dat we uitzien naar de komst van het Koninkrijk.

De verwachting van de gemeente van Christus draait niet zozeer om de geboorte van het Kind, ieder jaar opnieuw, het gaat veeleer om de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het hele jaar door, het verlangen naar Gods messiaanse rijk.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ons aangezegd dat ons leven niet uitzichtloos is, en niet doodloopt,

maar dat we mogen leven in het licht van de Opstanding, en vertrouwen op God, die leven schenkt en toekomst.

We zitten niet gevangen in een eindeloze kringloop van ‘uren, dagen, maanden, jaren…’.

Terwijl we leven in de cadans van de zeven scheppingsdagen mogen we hopen op de áchtste dag, de dag van

de Voleinding, als God alles zal heel-maken en àf maken, zijn scheppingswerk dat Hij eenmaal begon.

De liturgie van de laatste zondag is hooggestemd, spreekt van hoop en geloof en toekomst, maar toch wordt ook de realiteit niet uit het oog verloren, we hebben immers nog lang geen hemel op aarde, de dagelijkse werkelijkheid is confronterend genoeg, dat Koninkrijk van God, dat is nog ver te zoeken.

En daarbij wordt gevraagd naar ons geloofsvertrouwen: leven we ondanks alles nog in de verwachting van de toekomst van de Heer?En dóen we daar ook wat mee? Of zijn we lamgeslagen door het eindeloos ronddraaien van de wereld, platgewalst door het voortrazen van

de tijd?

Dúrven we nog wel ergens op te hopen?

De Bijbelteksten in deze weken spreken van hoop en vertrouwen, verwijzen ons naar die toekomst van de Heer…

Samen als gemeente kunnen we uit al die verhalen van hoop en liedjes-van- verlangen, uit die toekomstmuziek van de liturgie, kracht putten en vertrouwen halen. Tegendraads vertrouwen, dat alle donkerheid eindig is, dat ook de dood niet het laatste woord heeft, dat God het goede met ons voorheeft…. Ongerijmde hoop die het leven leefbaar maakt.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar valt de tijd even stil, de toekomst wordt ons aangezegd, een wereld waarin geen tranen, geen ziekte en dood, geen onrecht en onheil meer zullen zijn.

En we gedenken degenen die van ons heengingen, in het vertrouwen dat zij voor ons zijn uitgegaan naar het licht van Gods toekomst.

We gedenken in geloofsverbondenheid

al diegenen die ons voorgingen, door de eeuwen heen en in onze eigen kring, op de weg die de Heer ons heeft gewezen,

de weg van moed en tegendraads vertrouwen, de weg van werken en strijden voor een wereld vol liefde en vrede.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar kijken we naar de toekomst:

er is bij God een toekomst voor ons weggelegd, voor de hele wereld, voor ons allemaal, hier en nu, jaar uit jaar in, in leven en in sterven.

Dát mogen we zeker verwachten.

Zó wordt het Advent….

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal, ds Corrie Pronk.


Na deze laatste zondag van de herfst begint een nieuw ‘kerkelijk jaar’.

We tellen de vier zondagen van Advent, naar het Kerstfeest toe.

Daarom ook wordt er iedere zondagmorgen weer een kaars meer aangestoken in de Adventskrans.

De kleur in de kerk paars, kleur van inkeer en ommekeer.

Het thema voor deze tijd wordt ons aangereikt door de Protestantse Kerk:

‘Geef licht’.

Op zondag 28 november a.s., is het

de 1e zondag van Advent.

We lezen uit het Evangelie Lucas 1:

5-25, over de priester Zacharias,

die bezoek krijgt van een engel.

Het thema voor deze dienst is: ‘Verwachten’.

Via de beamer bekijken we een modern kunstwerk, dat ons op een heel verrassende manier ook laat nadenken over Advent, over wachten en verwachten.

Op deze 1e zondag van Advent ligt er voor iedereen die dat wil weer een Adventskalender klaar:

´In een ander licht´.

Dit jaar staat

het Bijbelboek Openbaring centraal.

Bij elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met gebeden, liederen en vragen om over na te denken.

Weet dat u/jij van

harte welkom bent!!

We wensen elkaar

goede en gezegende diensten!

KOOR: WIE ZINGT MEE?

Op weg naar Kerst zoeken we weer enthousiaste mensen voor ons ‘gelegenheidskoor’, om samen op de Kerstmorgen, 25 december a.s.,

de gemeentezang feestelijk te kunnen ondersteunen.

(Onder voorbehoud van eventuele veranderingen in de corona-richtlijnen.)

Iedereen is welkom, wél vragen we aan elkaar zorg te dragen voor onze eigen en elkaars veiligheid, en alleen mee te doen als we geen klachten hebben.

We gaan oefenen op vier zondagen:

Data: zondag 28 november,

5 en 12 en 19 december a.s.

Plaats: de kerk in Oudenhoorn

Tijd: na de dienst is er koffie,

zingen van 11.00 – 12.00 uur

Meldt u even aan, uiterlijk zo. 21 nov., dan weten we hoeveel ‘koormappen’

we nodig hebben?

Dat kan via de lijst in de kerk, de app,

of email dsckjpronk@outlook.com

Ad de Koning en Corrie Pronk.

STERREN GEZOCHT ?!!

Aan alle gemeenteleden van alle leeftijden vragen we:

Breng je een ster mee naar de kerk?

Een ster om in de kerstboom te hangen!

Wat dat voor een ster is mag je zelf weten. Misschien heb je er thuis eentje die je mooi vindt, je kunt er ook een kopen. Het zou ook heel leuk zijn als je zelf een ster maakt: van papier, stof of hout, breien, plakken, borduren, figuurzagen, alles is goed!

Dan hebben we straks als het Kerstfeest is een prachtige ‘Sterren-boom’ !

Na de Kerst, op de 1e zondag in januari, kun je je ster weer uit de boom halen, en ‘m aan iemand geven, tegen wie je wilt zeggen: ‘Je bent een ster!’

Op deze manier brengen we het thema van Advent en Kerst letterlijk in praktijk:

‘Geef licht’!


IN EN OM DE RING

In de maand november hopen

de volgende senioren hun verjaardag te vieren:

2-11 mw Dekker, Eeweg

10-11 mw van Hoek, Molendijk

13-11 dhr Nobel, Ruigendijk

13-11 dhr Roos, Heullaan

14-11 mw Jansen, Kerklaan

22-11 mw Paul, Molendijk

25-11 mw Bijl, Hellevoetsluis

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Mw van Hilten, Tussenweg

Dhr Hardenberg, Tussenweg

Dhr Bergsma, W. Hoogeboomstraat

Dhr Elderkamp, W.Hoogeboomstraat

Jubileum

Op 8 oktober 2021 waren mw en dhr

van Hilten 50 jaar getrouwd!

Hartelijk gefeliciteerd en nog veel jaren geluk gewenst !

Giften bloemenpot

We ontvingen de volgende giften:

Fam. B. uit Hellevoetsluis €20

Mw H. €10 Fam. P. €10 Fam. H. €15 Fam. v H. €50

Allemaal hartelijk bedankt!

Wat hebben we elkaar en onze sociale contacten gemist!

We starten maandag 1 november a.s. als vanouds om 13.30 uur in het jeugdhonk en we willen na al die tijd deze middag gezellig invullen met een paar rondes bingo.

Iedereen is van harte welkom, ook als je gewoon eens wilt komen kijken.

Hartelijke groet en.....tot 1 november.

Margriet Wijker

BEDANKJE

SAM’S KLEDINGACTIEIn de vorige maand zijn de inmiddels zo vertrouwde harten uit de kerk verwijderd en zijn alle kerkbanken ‘open’.

We hopen van harte dat dat zo kan blijven!

Daarbij blijft het belangrijk natuurlijk om elkaar de ruimte te geven.

Daarom liggen er nog wel harten in de achterste banken, voor diegenen die zich er veiliger bij voelen om afstand te bewaren. Laten we die voor hen open houden…

Het dringende advies is nog steeds om gepaste afstand te houden. Ook de goede gewoonte om bij binnenkomst de handen te desinfecteren blijft.

En handen geven doen we niet.

Vanzelfsprekend komen we alleen naar de kerk als we geen klachten hebben.

Koffiedrinken na de dienst doen we, vanwege de ‘ruimte’ voorlopig nog op het podium in de kerk.

Gelukkig starten ook langzaam maar zeker oude vertrouwde én nieuwe activiteiten in de kerk weer op!

U leest hier over in deze Kerkklok…

Met een hartelijke groet,

namens de Kerkenraad, ds Corrie Pronk.

WAT VALT ER TE VIEREN?

In de liturgie van de kerk tellen we in

de maand november verder met de zondagen van de herfst, naar het einde van het ‘kerkelijk jaar’ toe,

dat begon op de eerste zondag van Advent in 2020.

De kleur in de kerk is nog steeds groen, de kleur van hoop en groei en toekomst, maar op de 10e zondag van de herfst, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is de kleur wit, de kleur van Opstanding en nieuw leven.


Op zondag 7 november a.s., de 8e zondag van de herfst, vieren we de jaarlijks terugkerende ‘oogstdienst’.

De oogstdienst is een dankdienst, waarin wij ons bezinnen op alle goede dingen die we in ons leven mogen ontvangen,

in het bijzonder ons ‘dagelijks brood’.

Dat ons ‘danken’ ook een actieve kant heeft, wordt zichtbaar in de fruitbakjes, die, als symbool van de oogst, worden rond gebracht in het dorp.

En daarnaast ook in het verzamelen van levensmiddelen voor de Voedselbank.

‘ Nu komt de herfst, verstilt het al,

maar vruchten zijn er, zonder tal.

Zo geeft U ons in overvloed

uw liefde, die ons leven doet.’

Deze dienst wordt een zangdienst, vol met dankliederen. – We citeren daarbij de kerkvader Augustinus, die zei: ‘Zingen is dubbel bidden’… én dubbel danken, vullen we hem aan…--

Het thema voor deze dienst is:

‘Dank, dank, nu allen God’.

De Evangelielezing is uit Marcus 4:

26-34, waar Jezus twee gelijkenissen vertelt over het koninkrijk van God, over groei en oogst.

Er is kindernevendienst.

Op zondag 14 november a.s., de

9e zondag van de herfst, verwelkomen we dhr J. Sinia uit Spijkenisse als voorganger.

In de Evangelielezing volgens het leesrooster, Johannes 10: 22-30,

zegt Jezus: ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, Ik geef ze eeuwig leven.’

Op zondag 21 november a.s., de

10e zondag van de herfst, is het de ’Laatste zondag van het kerkelijk jaar’, de jaarlijkse Gedachtenisdienst.

Op deze zondag gedenken we de mensen, die in het afgelopen jaar gestorven zijn, in onze gemeente, in ons dorp, voor wie ook een kruisje in de kerk is opgehangen.

De familie ontvangt hierover een brief met een uitnodiging.

Van iedere overledene wordt de naam hardop genoemd, en wordt een kaars aangestoken aan de ‘Paaskaars’.

Zo geven we uiting aan ons geloof dat

de dood niet het einde is, maar dat wij voorgoed mogen leven in het licht van Christus.

Daarna is er voor iedereen in de kerk die dat wil, de gelegenheid een kaarsje aan te steken voor mensen die ons dierbaar waren, die we moeten missen.

Het thema van deze dienst is

‘Van U is de toekomst:

Geborgen bij God’.

De Bijbellezingen zijn uit 2 Koningen 2: 1-15a, over Elisa, die de mantel van Elia opraapt, en uit Mattheüs 11: 28–30, waar de Heer zegt: ‘Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven.’

Als slotlied zingen we Lied 444, waarmee we alvast vooruit reiken naar de tijd van Advent:

‘Nu daagt het in het oosten,

het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.’

Als er kinderen in de kerk zijn, is er eventueel een extra kindernevendienst.

Na afloop van de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in de kerk.


OOGSTDIENST:


Fruitbakjes maken en

boodschappen meebrengen

Op zondag 7 november hopen we de oogstdienst te vieren, in deze dienst zijn we dankbaar voor de oogst en het werk dat we mochten doen.

In deze dienst willen we ook weer houdbare levensmiddelen inzamelen voor de voedselbank in Hellevoetsluis.

Ook gaan we dit jaar weer

fruitbakjes maken voor de ouderen

in de gemeente.

Wil je komen helpen met het maken van de fruitbakjes dan kan dat op vrijdagavond 5 november a.s.

om 19.00 uur in het jeugdhonk in de kerk.

Ook kan er dan fruit gebracht worden.

We zien uit naar een feestelijke oogstdienst!

Mari Noordermeer


COLLECTEN

College van kerkrentmeesters:

De collectes van het college van kerkrentmeesters hebben in de maand september € 516,76 opgebracht, via de bank ontvangen en van de collectes in de kerk.

Diakonie:

De collectes van de diaconie hebben in de maand september een totaal van

€ 280,03 opgebracht middels de collectes in de kerk.

Allemaal hartelijk dank voor uw bijdragen!

Vriendelijke groet,

namens de Kerkrentmeesters,

Cor Schoon en Mari Noordermeer


Beste gemeenteleden, inwoners van Oudenhoorn

en allen die zich verbonden voelen met

de Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Iedere zondag wordt er nog een kerkdienst gehouden in de Oudenhoornse kerk,

dat is op zich best bijzonder omdat we met relatief weinig lidmaten zijn.

Daarbij hebben we ook nog een eigen predikant voor de zondagse dienst en voor het pastorale werk in de gemeente. Wij zijn nog een zelfstandige kerkelijke gemeente en moeten er dus zelf voor zorgen dat alles blijft draaien.

Onze inkomsten uit de rommelmarkt zijn minder doordat we ook dit jaar 4 maanden geen verkoop hebben gehad i.v.m. het coronavirus en ook de jaarlijkse moederdagfair

is niet doorgegaan.

Voor al deze zaken is uw financiële hulp nodig en wij vragen u daarom ons werk voor onderhoud van de kerk en pastorie en het traktement van de predikant van harte

te ondersteunen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage en in ieder geval dank aan de mensen die al (maandelijks) hun bijdrage overmaken.

Namens de kerkenraad,

Mari Noordermeer

Wij vragen u om de vrijwillige bijdrage te storten op :

IBAN bankrekeningnummer : NL88RABO0351653929

Hebt u nog vragen, stel ze dan aan de scriba op e-mailadres :

scribaMTNoordermeer@hotmail.com


We zijn nog niet bij elkaar geweest, maar zodra iedereen de agenda op groen heeft, gaan we van start.

Maartje KeijzerwaardPASTORAAT: Bezoekje?

Als u graag een bezoekje zou

willen, neem dan contact met me op, dan spreken we iets af.

(Natuurlijk bewaren we gepaste afstand, voor elkaars veiligheid.)

Ook als u onverhoopt ziek bent,

of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, laat het dan weten,

of vraag of iemand anders het

voor u doorgeeft.

CATECHISATIE (1)

We gaan een nieuwe jongeren-gespreksgroep starten, voor

We gaan een nieuwe jongeren-gespreksgroep starten, voor

jongeren van 11-12-13 jaar,

die ‘ongeveer’ in groep 8 of de brugklas zitten.

Wil je meer te weten komen over de Bijbel, over God en Jezus, over de kerk, de feesten, over geloven, en over hoe dat allemaal ontstaan is?

En daar om de twee weken een uurtje met elkaar over praten, speuren en ontdekken?

Geef je op!

Mail naar dsckjpronk@outlook.com

of app je naam naar 06 3014 8115

We komen voor het eerst bij elkaar op maandag 1 november a.s., in het Jeugdhonk, van 16.30 – 17.30 uur,

en dan maken we verdere afspraken.

Tot ziens! Ds Corrie Pronk.

CATECHISATIE (2)

We zijn nog niet bij elkaar geweest, maar zodra iedereen de agenda op groen heeft, gaan we van start.

Maartje Keijzerwaard

Bel of app naar

06 3014 8115,

het telefoonnummer van ds Pronk,

of stuur een mailtje naar dsckjpronk@outlook.com

Tot ziens, ds Corrie Pronk

APP ‘GEWOON OUDENHOORN ‘

Wist u dat u ook nog steeds mee kunt doen met onze gezellige dorps-app ‘Gewoon Oudenhoorn’?

Sms of app je naam en 06-nummer

Naar 06 5103 9256 (Ad de Koning)

HANDWERK VROUWEN GROEP

WE GAAN WEER BEGINNEN !

Dankbaar dat het eindelijk weer kan willen we jullie van harte uitnodigen om op onze handwerk-maandagmiddag weer bij elkaar te komen.

Wat hebben we elkaar en onze sociale contacten gemist!

We starten maandag 1 november a.s. als vanouds om 13.30 uur in het jeugdhonk en we willen na al die tijd deze middag gezellig invullen met een paar rondes bingo.

Iedereen is van harte welkom, ook als je gewoon eens wilt komen kijken.

Hartelijke groet en.....tot 1 november.

Margriet Wijker

Wilt u doorgeven als u weet dat iemand ziek is, uit het ziekenhuis is thuis gekomen of 75 jaar is geworden, u kunt het doorgeven per mail of telefonisch aan: M. Keijzerwaard tel. 06 5788 5115 of mkeijzerwaard60@gmail.com

APP ‘KERKPLEIN ODH’

Wil je op de hoogte blijven van wat er omgaat in en om de kerk van Oudenhoorn?

En hebt u, heb jij een smartphone?

Doe dan mee met onze app, die

speciaal bedoeld is voor gemeenteleden, vrienden en kerkgangers, om verbinding te houden met elkaar als gemeente.

Sms of app je naam en 06-nummer naar 06 3014 8115 (ds Corrie Pronk)