DECEMBER 2023 / JANUARI 2024

 

“Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond,

vol van genade en waarheid, en wij hebben zijn grootheid gezien,

de grootheid van de enige Zoon van de Vader.” (Johannes 1: 14)

 

We wensen u en jou fijne feestdagen,    

een mooi Kerstfeest vol licht en vrede,

heil en zegen en alle goeds voor 2024!

 


KERKDIENSTEN:

 

Zondag 3 december       9.30 uur    Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

1e zondag van Advent

kindernevendienst

 

Zondag 10 december     9.30 uur    Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

2e zondag van Advent

kindernevendienst

 

Zondag 17 december     9.30 uur    Ds D.G. ter Horst, Hellevoetsluis

3e zondag van Advent

 

Zondag 17 december     16.30 uur

KINDERKERSTFEEST

 

Zondag 24 december     9.30 uur

GEEN dienst

 

Zondag 24 december     22.00 uur  Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

KERSTNACHTDIENST

 

Maandag 25 december   9.30 uur    Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

FEEST VAN DE GEBOORTE VAN DE HEER

 

Zondag 31 december     9.30 uur    Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

ZANGDIENST, aan het einde van het jaar

 

Zondag 7 januari         9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

NIEUWJAARSDIENST

kindernevendienst

Koffiedrinken

 

Zondag 14 januari       9.30 uur    Mw G. van der Linden, Zuidland

 

Zondag 21 januari       9.30 uur    Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL

kindernevendienst

 

Zondag 28 januari       9.30 uur    Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

HET EVANGELIE IN WOORD, BEELDEN EN LIEDEREN

Koffiedrinken

 

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten?

Neem dan contact op met Maartje Keijzerwaard, tel. 06 5788 5115

of mkeijzerwaard60@gmail.com


 

TER OVERWEGING

“Kerstlied voor alle dagen”

Een overweging n.a.v. Johannes 1: 1-14


 

Advent en Kerstfeest vieren, dat is elkaar het verhaal vertellen van God en mensen, het is samen de droom van Gods toekomst dromen, én er mee aan de slag gaan, samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Het is terugblikken én vooruitkijken.

Dat is ook wat de evangelisten deden, toen ze het Evangelie, zoals zij het gezien of gehoord hadden, op schrift stelden. Het verhaal van Jezus móest doorverteld worden, want Zijn leven in het verleden is van wezenlijk belang voor het leven van de toekomst.

 

Meteen aan het begin van zijn relaas probeert de evangelist Johannes de betekenis van Jezus nader onder woorden te brengen, op een dichterlijke, filosofische manier.

Een beetje ook als een lied, -- je zou kunnen stellen dat het Johannes-evangelie begint met een kerstlied!

‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God…’

‘Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat.’

Johannes voert ons in gedachten terug naar het boek Genesis, dat ook begint met een lied: het scheppingsverhaal, een gezongen geloofsbelijdenis.

God schiep orde in de chaos door een woord uit te spreken: licht!

‘God zei: Laat er licht zijn, en er was licht.’

 

Johannes schrijft: ‘In het Woord was leven’, ‘Het licht schijnt in de duisternis…’

‘…het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’. 

Kijk, zegt Johannes, in de diepste zin draait alles om Jezus Christus, de Zoon, Gods messiaanse mens. In de duisternis van onze wereld, in de chaos, komt Hij Gods licht opsteken. Hij is het ware, het échte licht. Hij laat het licht van Gods liefde schijnen over

de gehele aarde, voor ieder mens.

 

‘Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond…’

 

Hij is het levende bewijs dat God zich daadwerkelijk met Zijn schepping bezig houdt.

Jezus was Gods Woord, Gods antwoord, op de duisternis. Hij is Gods tegen-actie: tegenover donker, haat, verdriet en dood stelde God licht, liefde, troost, leven.

Het Kerstkind is de Paasmens!

 

Het kan zijn dat je daar geen boodschap aan hebt, dat je daar liever je deur voor sluit. Maar wie Jezus buiten sluit, zet zichzelf in de kou.

Johannes schrijft: ‘Wie Hem wel ontvingen en in zijn naam geloven,

heeft Hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden.’

Het voorrecht om te leven als broers en zussen van Jezus, de Zoon, om je te warmen aan het licht van Gods liefde, en dat licht ook te verspreiden, in de wereld om ons heen, dwars tegen alle donkerheid en tegenkrachten in.

 

Als we in dát licht Kerstfeest vieren, putten we moed en nieuwe kracht.

Zo wordt Kerstfeest óók – op voorhand – het feest van de Opstanding, feest van opstaan en leven, en vol goede moed op weg gaan, naar Gods toekomst toe…

Feest van liefde en vrede, feest van hoop en verwachting…

Een Kerstlied voor alle dagen, als we samen getuigen van geloof, hoop en liefde, in de Geest van de Heer, in onze woorden en in onze daden.

Vier je mee? Zing je mee?

Leef je mee?

Ga je mee?

 

Met een hartelijke groet aan u en jullie allemaal,

ds Corrie Pronk. 

 

 

WAT VALT ER TE VIEREN?

 

DE TIJD VAN ADVENT

 

Ook in de tijd van Advent gaan we verder met ons jaarthema:

‘Ga je mee? Samen getuigen van geloof, hoop, liefde.’

We gaan op weg naar het Kerstfeest en tellen de zondagen, vier weken lang mag er een nieuwe, volgende kaars aangestoken worden in de Adventskrans.

 

In de tijd van Advent is de kleur in de kerk paars, kleur van bezinning, inkeer en ommekeer.

Vanaf de Kerstnacht is de kleur wit, kleur van feest, licht en nieuw leven.

 

ENGELEN-BOOM

 

Vanaf de 1e zondag van Advent, 3 december a.s., zal de kerstboom in onze kerk staan. Een kerstboom met alleen lichtjes er in……

Aan alle gemeenteleden vragen we: Breng jij een engel mee naar de kerk?

Wat dat voor een engel is mag je zelf weten. Misschien heb je er thuis eentje die je mooi vindt, je kunt er ook een kopen. Het zou ook heel leuk zijn als je zelf een engel maakt. Knutselen, breien, haken, figuurzagen, borduren, of wat voor talent je maar hebt… De kinderen van de kindernevendienst gaan engelen maken, en de catechisanten ook!

Breng je engel mee in de kerk en hang ‘m in de kerstboom.

Als we met z’n allen ons best doen hebben we als het Kerstfeest is een prachtige ‘Engelen-boom’!

Op de 1e zondag in het nieuwe jaar kun je je engel weer ophalen. De engel mag dan mee naar huis. Of je geeft ‘m weg aan iemand anders, die wel een engel op

zijn / haar pad kan gebruiken….

Want ook een mens – ook u, ook jij – kan een engel zijn !

Doe je mee?

 

ADVENTSKALENDER 2023

 

Op de 1e zondag van Advent ligt in de kerk weer de Adventskalender klaar.

Het thema is ‘Ga mee! Op weg naar Kerst’

Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze bijzondere tijd op weg naar Kerst. Niet als zwervers, maar als pelgrims met een doel.

De uitnodiging klinkt: Kom, ga mee, naar Jezus, het kind in de kribbe!

Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst.

 

Op zondag 3 december a.s. is het de 1e zondag van Advent.

We lezen uit de Bijbel Jesaja 40: 1-11 en Lucas 1: 5-25, waar een engel op bezoek gaat bij de priester Zacharias, als hij dienst doet in de Tempel.

We zingen de ‘Lofzang van Zacharias’, en andere Adventsliederen.

Het thema voor deze dienst is: ‘Ga je mee… dromen en wachten?’

 

Zondag 10 december a.s. is het de 2e zondag van Advent.

We lezen uit de Bijbel Filippenzen 2: 5-11 en Lucas 1: 25-45, waar Maria een engel op bezoek krijgt, met een boodschap van God. En we zingen met Maria en haar lofzang mee…

Het thema voor deze dienst is: ‘Ga je mee… dienen en zingen?’

 

Op zondag 17 december a.s., de 3e zondag van Advent, mogen we ds D.G. ter Horst uit Hellevoetsluis verwelkomen als onze gastvoorganger.

Het leesrooster brengt ons dan bij Johannes 3: 22-30, waar Johannes de Doper getuigt dat Jezus de Messias is.

 

KINDERKERSTFEEST

Op zondag 17 december a.s. is het weer zover, het kinderkerstfeest!

We gaan er weer een fijne dienst van maken, met bekende kerstliedjes en het verhaal over de geboorte van Jezus.

Komen jullie/komt u ook weer kijken naar onze (levende!) kerststal?

Tussendoor schenken we, als vanouds, warme chocomel en siroop, en aan het einde krijgen alle kinderen een aardigheidje mee.

Hopelijk zien wij u/jullie op 17 december, om 16.30 uur, in de kerk.

Iedereen van 0 tot 100+ jaar is van harte welkom!

Hartelijke groeten, Saskia en Margreet.

 

Nota bene:   

Op zondag 24 december a.s. is er geen kerkdienst om 9.30 uur, want in de avond is er de Kerstnachtdienst, en de volgende morgen vieren we het Kerstfeest!

     

KERSTNACHTDIENST

 

Op zondagavond 24 december a.s. vieren we dat onze Heer Jezus werd geboren in de nacht, met als thema: ‘Je bent een engel!’

Een feest-dienst, waar iedereen welkom is, in alle leeftijden, in ons dorp en in de (wijde) omtrek!

We lezen de aloude woorden van de profeet Jesaja 9: 1- 6, ‘Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht’, ook lezen we het Kerstevangelie uit Lucas 2: 1–20, afgewisseld met het zingen van veel bekende kerstliederen.

Daarnaast zijn we blij dat ons ‘Kerstkoor’ o.l.v. Ad de Koning medewerking zal verlenen door nog weer andere mooie kerstliederen te zingen.

Na afloop van de dienst is er volgens een goede, oude gewoonte, kerstbrood en glühwein op het kerkplein!

 

KERSTFEEST

 

Maandag 25 december a.s., op de Kerstmorgen, vieren we het Feest van de geboorte van de Heer.

We lezen uit Jesaja 52: 7-10, over een vreugdebode, die goed nieuws komt brengen. Daarbij lezen we het Kerstevangelie naar Johannes, uit Johannes 1: 14, ‘Het Woord is mens geworden’. En we horen het Kerstevangelie uit Lucas 2: 1-20, ‘Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren’.

Daarbij gaan we ook weer mooie Kerstliederen zingen.

Het thema voor deze dienst is: ‘De hemel op aarde!’

De hemel raakt de aarde aan, en net als de engelen mogen wij daarvan getuigen, in onze liederen, onze woorden én onze daden…

 

ZANGDIENST ‘AAN HET EINDE VAN HET JAAR’

 

Op zondag 31 december a.s. vieren we een zangdienst, aan het einde van het jaar.

We lezen uit de Bijbel, uit Numeri 6: 22-27, waar we horen hoe we gezegend worden, en uit Mattheus 6: 25-34, waar Jezus ons zegt dat we niet bezorgd hoeven te zijn.

Daarbij zingen we mooie oude en nieuwe (meditatieve) liederen.

De Heer gaat met ons mee, zegenend, met liefde, alle dagen en jaren van ons leven.

Het thema voor deze dienst is: ‘Ga je mee… jaar uit, jaar in…’

 

2024: EPIFANIE

 

In de tijd van Epifanie gedenken we hoe onze Heer ‘verschijnt’ als een lichtende ster in onze wereldnacht, en net als de Driekoningen gaan we Hem zoeken…

Ga je mee?

 

Op zondag 7 januari a.s., de zondag van Epifanie, in de Nieuwjaarsdienst,

wensen we elkaar ‘Heil en zegen en al het nodige’ toe, en we bidden om geloof, hoop en liefde voor 2024.

Deze zondag is de kleur in de kerk wit, kleur van feest, licht en nieuw leven.

We lezen de Schriftlezingen die van oudsher op deze zondag worden gelezen,  Jesaja 60: 1-6 en Mattheus 2: 1-12.

Het thema voor deze dienst is: ‘Een nieuw begin… Ga je mee?’

Na de dienst is er koffiedrinken.

Ook kun je dan je engel weer uit de kerstboom halen.

En als je wilt, kun je ‘m aan iemand geven, die wel een engel op zijn / haar pad kan gebruiken, of tegen wie je wilt zeggen: ‘Je bent een engel!’

 

Na Epifanie, wordt in januari wordt de kleur van de liturgie in de kerk, weer groen, de kleur van hoop, groei en toekomst.

 

Zondag 14 januari a.s., de 2e zondag na Epifanie, wordt ook wel ‘Kana-zondag’ genoemd, naar het Evangelieverhaal uit Johannes 2: 1–11, waar we lezen dat Jezus op een bruiloft te gast was, en dat de wijn op raakt…

We heten op deze zondag mw G. van der Linden uit Zuidland welkom als onze gastvoorganger.

 

Op zondag 21 januari a.s. tellen we de 3e zondag na Epifanie. Deze zondag wordt van oudsher in verband gebracht met de verhalen van de roeping van de discipelen. En net als zij, worden ook wij geroepen om Jezus te volgen op zijn weg, en te leven vanuit het Evangelie.

In deze dienst worden we ook aan de Tafel van de Heer geroepen,

om Hem te gedenken als we brood en wijn met elkaar delen.

Het thema voor deze dienst is: ‘Geroepen zijn we… Ga je mee?’

 

Op zondag 31 januari a.s., 4e zondag na Epifanie, vieren we een zangdienst, onder het motto: Het Evangelie in Woord, beelden en liederen.

Via de beamer kijken we naar een prachtige serie schilderijen over het leven van Jezus, daarbij lezen we Evangeliegedeelten, en we zingen mooie bijpassende liederen.

Het thema is: ‘Leef je mee?’

 

Weet dat u/jij van harte welkom bent!!

We wensen elkaar goede en gezegende diensten!

 

KERSTKOOR

Voor ons Kerstkoor staan er nog de volgende repetitiedata: 3, 10 en 17 december,

van 11.00 – 12.00 uur, in de kerk. Vanaf ongeveer kwart voor 11 staat in het Jeugdhonk de koffie klaar…

Tot dan!

 

COLLECTEN

 

College van Kerkrentmeesters:

De collectes voor de kerkrentmeesters hebben vanaf 29 oktober t/m 19 november totaal opgebracht:

Collecte in kerk €629,45

Schaal collecte  €101,30

 

Diakonie: 

Vanaf 29 oktober t/m 19 november:

De collectes in de kerk hebben opgebracht:

29 okt. €144,95 Noodhulp Gaza en Israël

29 okt. € 44,19 Avondmaalbekers

5 nov.  €133,80 Voedselbank Hellevoetsluis

12 nov. €39,40 Unicef Nederland  

19 nov. €92,27 Protestantse Kerk Pastoraat

Collectes ingekomen op bank €160,--

Op de bank voor bloemen €150,--

Giften voor Oogstdienst:

Fam K €10,--

Fam v.d. B €20,--

Voor bloemen:

Fam. K € 20,--

 

Hartelijk bedankt voor al uw bijdragen!

 

IN EN OM DE RING

 

NB. In verband met de privacy worden op deze website geen personalia vermeld.

 

Als u weet dat iemand ziek is, of 80 jaar is geworden, kunt u het melden bij:

M. Keijzerwaard, 06 5788 5115 of mkeijzerwaard60@gmail.com 

 

PASTORAAT: Bezoekje?

 

Als u graag een bezoekje zou willen, neem dan contact met me op,   dan spreken we iets af. Even praten kan ook via de telefoon, als u dat prettiger vindt, appen of mailen kan natuurlijk ook. En als u onverhoopt ziek bent, of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, laat het dan weten. 

Bel of app naar 06 3014 8115, het  telefoonnummer van ds Pronk,

of mail: dsckjpronk@outlook.com

 

OOGSTDIENST: Bedankt!

 

Allen die meegewerkt hebben om fruitbakjes te maken voor de oogstdienst of wie spullen voor de voedselbank heeft gegeven of gedoneerd , een ieder die de moeite heeft genomen om een paar fruitbakjes langs te brengen, kerkenraadsleden die de zware bakken met boodschappen naar de voedselbank hebben gebracht en een mooi oogststuk hebben verzorgd, de dominee en de organist voor de mooie dienst:

allemaal heel hartelijk bedankt!

Het is best bijzonder dat we deze traditie in ere mogen houden. Maar zonder uw hulp zouden we dit niet kunnen doen . Bedankt dus allemaal!

Namens de diaconie, M. Keijzerwaard

 

CATECHISATIE

 

We zijn goed op gang met de catechisatie. Er wordt hard gewerkt, we voeren gesprekken, over de Bijbel en het leven, én er wordt ook gelachen…

We verdiepen ons in engelen, en hebben inmiddels ook prachtige engelen geschilderd, die komen in de kerk te hangen… In december gaan praten over Advent en het Kerstfeest, en we gaan engelen maken om in de kerstboom in de kerk te hangen.

In het nieuwe jaar van start op maandag 15 januari 2024. Dan gaan we weer lezen in ons stripboek over Jezus, en verder werken in het bijbehorende werkboek.

Ds Corrie Pronk.

 

VROUWEN GROEP

 

Maandagmiddag 11 december a.s. hopen we met elkaar het advents/ kerstfeest te vieren. Met na de pauze weer een gezellige verrassing.

En op maandag 15 januari 2024 starten we het nieuwe jaar weer op.

Inmiddels zijn er begin november weer een hele stapel dekens opgehaald door de stichting Onderlinge Zorg uit Middelharnis om naar Oekraïne gebracht te worden.

r werd ook blij gereageerd op de babyvestjes.

Fijn dat we op deze manier iets kunnen doen voor al de ellende die de mensen daar moeten meemaken.

Allemaal fijne en gezegende feestdagen toegewenst en tot ziens in 2024.

Margriet W.

 

INGEZONDEN BERICHT:

 

‘Vrienden delen met Vrienden’ Zuidland

Jaarlijks schrijven wij een stukje in het kerkblad over de contacten die er met onze (zuster)gemeente in Brasov (Roemenië) nu al 34 jaar zijn. De voorzieningen daar zijn helaas nog steeds minimaal en zodoende is men regelmatig afhankelijk van derden.

Het gehele jaar door worden kerkleden in Brasov met een erg laag inkomen, vooral alleenstaande ouderen, financieel ondersteund door donateurs, vanuit de kerkelijke gemeenten in Bernisse en omgeving. Ook medicamenten en andere middelen worden van hieruit naar Brasov gebracht. Door ‘dames van de kerk daar’ wordt het geld en/of de medicijnen ‘onzichtbaar’ aan de vrienden daar gegeven.

Inmiddels is ook het zg. ‘broodhuis’ in gebruik genomen: een oud gebouw dat gerenoveerd is door vrijwilligers van de kerk. Het is een Diaconaal centrum, waar allerlei activiteiten vanuit de kerk plaatsvinden en waar ook regelmatig kerkdiensten worden gehouden. De onderlinge ontmoeting staat er centraal.

Afgelopen zomer was er een winkelier die zijn etenswaren, die tegen de houdbaarheidsdatum aanliepen, liet uitdelen via de kerk, een soort eenmalige voedselbank dus.

Als u het financieel goed heeft, en als vriend in Nederland een donatie wilt doen, ter ondersteuning van een vriend in Brasov, Roemenië, dan deelt u uit van uw goedheid.

U zult begrijpen dat de mensen in Brasov (nog steeds) zeer dankbaar zijn voor wat ze ontvangen vanuit onze gemeenten!

Bankrekening NL56 RABO 0380 8076 61

t.n.v. PG Zuidland Vrienden

(ANBI: Diaconie van de PG te Zuidland

RSINummer Belastingdienst 808259970)

De werkgroep, Ina van der Burgh, Riet de Haas, Coen van Baalen

 

VERJAARDAGSFONDS

 

We vragen aan u een gift voor het Verjaardagsfonds, een oude gewoonte, vroeger met een collectebus aan de deur, nu middels de Kerkklok.

Met de opbrengst kunnen bijzondere uitgaven gedaan worden, m.n. rondom de feestdagen, voor het werk in en om de kerk van Oudenhoorn.

Als u een bijdrage wilt leveren aan het verjaardagsfonds, maak dan uw bedrag over naar het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters:

NL88 RABO 0351 6539 29 onder vermelding van ‘Verjaardagsfonds 2023/ 2024’

 

 

APP ‘KERKPLEIN ODH’

Wil je op de hoogte blijven van wat er omgaat in en om de kerk van Oudenhoorn?

Sms of app je naam en 06-nummer naar 06 3014 8115 (ds Corrie Pronk)

 

APP ‘GEWOON OUDENHOORN’

Wist u dat u ook nog steeds mee kunt doen met onze gezellige dorps-app ‘Gewoon Oudenhoorn’?

Sms of app je naam en 06-nummer naar 06 5103 9256 (Ad de Koning)

 

NIEUW IN OUDENHOORN?

Ook in de kerk van Oudenhoorn bent u van harte welkom!

Wilt u meer weten over de kerkelijke gemeente? Neem gerust contact op,

via éen van de telefoon-nummers of emailadressen in dit kerkblad.

Of loop eens binnen om een kerkdienst mee te maken…

WELKOM!

 

 

KOPIJ voor het volgende nummer (februari) stuurt u naar: kerkklokredactie@outlook.com

De kopij moet binnen zijn uiterlijk woensdag 24 januari 2023

 

 

DE KERKKLOK

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Oudenhoorn

 

Website: www.kerkoudenhoorn.nl

YouTube: Oudenhoorn leeft

 

ANBI College van kerkrentmeesters:

www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-kerkrentmeesters

ANBI Diaconie:   www.kerkoudenhoorn.nl/anbi-diaconie

 

Predikant: Ds C.K.J. Pronk

Tel.: 06 30 14 81 15

dsckjpronk@outlook.com

 

Scriba: Dhr M.T. Noordermeer

scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres: Ruigendijk 32,

3227CG Oudenhoorn

Tel.: 06 38 65 91 72

 

Ledenadministratie:

Mw M.W. van Hilten – den Ouden

Tel.: 0181 46 16 15

 

Contactpersoon verhuur kerkruimte:

mw S. van der Kooij - Deur

Tel.: 06 48 96 49 37

 

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters:

Mw C. Dirks – van der Zee 

Tel.: 0181 46 16 94

adm@kerkoudenhoorn.nl

 

Bankrekeningnummers:

College van Kerkrentmeesters:

NL88 RABO 0351 6539 29

Diaconie en Bloemenfonds:      

NL20 RABO 0351 6528 25

 

Redactie Kerkklok:

kerkklokredactie@outlook.com

 

 

“Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren,

Hij is de Messias, de Heer.” 

(Lucas 2: 11)