Februari 2022 Kerkdiensten weer samen vieren in de KERK

Zondag 30 januari

Aanvang 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

Lievelingsliederen-dienst


Zondag 6 februari 9.30 uur

Ds A.N. Rietveld, Barendrecht

Zondag 13 februari 9.30 uur

Ds J.A. van Rootselaar, Poortugaal

Zondag 20 februari 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

Dienst van Schrift en Tafel

Zondag 27 februari 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn


Zondag 6 maart 9.30 uur

Ds C.K.J. Pronk, Oudenhoorn

Er is kindernevendienst als er kinderen in de kerk zijn

WELKOM IN DE KERK!

Wilt u vervoer naar de kerkdiensten? Neem dan contact op met

Maartje Keijzerwaard, tel. 06 5788 5115 of mkeijzerwaard60@gmail.com‘GEZEGEND BEN JIJ, OM TOT ZEGEN TE ZIJN…’

“Moge de Heer u zegenen en u beschermen,

moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,

moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.”

(Numeri 6: 24 – 26)

Aan het eind van iedere kerkdienst

horen we zegenende woorden.

We krijgen de zegen van de Heer mee.

Als gezegende mensen gaan we weer naar buiten, de nieuwe week in.

Gezegend vervolgen we onze weg,

onze taak in de wereld gaat weer verder.

We hebben de zegen ontvangen,

om te leven, om mens te zijn.

Dat ís wat.

We mogen Gods zegen dragen:

de zegen draagt óns.

We worden gedragen door Gods ontferming en zorg, liefde en genade.

God doet zijn Naam eer aan:

Ik ben, Ik ben er, Ik zal er altijd zijn.

Gezegend zijn we.

Daar kún je wat mee.

Daar kun je kracht uit putten, en hoop.

Hoop op uitzicht, op toekomst,

hoop op licht, als alles donker is.

Vrede in je hart, in je huis.

Je mag je gedragen weten,

door alles heen.

Je bent gezegend.

En het houdt niet op, nooit.

Het wordt zelfs méer:

als je er van uitdeelt.

Net als toen, bij die broden en die vissen: zegen vermenigvuldigt zich.

Besef je eenmaal wat het betekent

om gezegend te zijn,

dan kún je niet anders meer,

je handen geven de zegen door.

En niet alleen je handen:

ook je ogen, je mond, --

je woorden en je daden.

‘Zegen’ is synoniem met ‘liefde’:

de liefde van de Heer

voor mensen, voor ons,

en ónze liefde voor God en voor elkaar.

We zijn gezegend

om elkaar tot zegen te zijn.

Gezegend zijn we, met zo’n God,

die ons aan elkaar schenkt, als cadeau.Om elkaar te kunnen zegenen,

te behoeden en te verlichten.

Om te zeggen ‘mijn zegen heb je’.

Om elkaar liefde en ruimte

en waardering te schenken.

Zo, dat ieder zichzelf kan zijn,

in het licht van Gods liefde.

En om zó samen iets uit te stralen

in de wereld om ons heen --

zoals die stad op een berg, en niet

als die lamp onder de korenmaat,

--ieder met inbreng van onze talenten.

Om samen tot zegen te zijn.

Pure zegen.

Daar straalt iets van uit.

Dat geeft hoop.

Hoop op toekomst.

Wát een zegen…..

Met een hartelijke groet

aan u en jullie allemaal,

ds Corrie Pronk.

WAT VALT ER TE VIEREN?

In de liturgie van de kerk tellen we ook in de maand februari de zondagen in de tijd van Epifanie.

De kleur in de kerk is groen,

kleur van hoop, groei, en toekomst.

Op zondag 6 februari a.s., de 5e zondag na Epifanie, is ds A.N. Rietveld uit Barendrecht onze voorganger.

Het leesrooster brengt ons bij

Johannes 11: 1-16, waar Jezus het bericht krijgt dat zijn vriend Lazarus ernstig ziek is.

Op zondag 13 februari a.s., de

6e zondag na Epifanie, hoopt

ds J.A. van Rootselaar uit Poortugaal

bij ons voor te gaan.

Het leesrooster neemt ons verder mee

in het verhaal over Lazarus,

Johannes 11: 17-27, waar Jezus zegt: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’

Op zondag 20 februari a.s., de

7e zondag na Epifanie, horen we een ‘opstandingsverhaal’.

Het relaas in Johannes 11 bereikt nu het hoogtepunt. Jezus huilt om zijn gestorven vriend, maar uiteindelijk moet de dood wijken voor het leven.

Een hoopgevend verhaal over hoe God ons in het licht zet en ons wil bevrijden van alles wat ons beperkt en benauwt.

We hopen in deze dienst sinds lange tijd het Avondmaal met elkaar te vieren!

En dat doen we op de, inmiddels bekende, ‘corona-veilige’ manier.

Op zondag 27 februari a.s. is het de

8e zondag na Epifanie, en tegelijk de laatste in de Epifaniëntijd.

In deze dienst willen we wat extra ruimte geven aan muziek.

Dus bij deze een oproep:

Zou u/jij graag van je ‘lievelingslied’ willen genieten in deze kerkdienst?

Geef het zo spoedig mogelijk door!!

Mail, app of bel naar dsckjpronk@outlook.com 06 3014 8115

Uiterlijk 20 februari a.s.

Weet dat u/jij van

harte welkom bent!!

We wensen elkaar

goede en

gezegende diensten!

KINDERNEVENDIENST in 2022

Het stond al wel in de vorige Kerkklok, maar bij deze nog even een geheugensteuntje… 😉

In dit nieuwe jaar zal er voortaan

alleen kindernevendienst zijn

als er kinderen in de kerk zijn.

Er zal dus altijd iemand van de leiding aanwezig zijn, die voor de dienst even rondkijkt, en eventueel met de betreffende ouders overlegt.

Daarom gaan we het ook niet meer apart vermelden in de Kerkklok, want het is heel eenvoudig: zijn er kinderen, dán is er kindernevendienst…

En bij deze een HERHAALDE OPROEP:

Lijkt het u / jou leuk om af en toe de kindernevendienst te leiden?

Meld je dan bij Saskia van der Kooij

ajvanderkooij@hotmail.nl

Het zou immers fijn zijn als er wat meer (dan twee) mensen beschikbaar zijn om ingeroosterd te worden!

Voor degene die aan de beurt is ligt een verhaal met verwerking klaar…

Aan leeftijd is het niet gebonden, ook oma’s en opa’s kunnen kindernevendienst geven!

Namens de leiding en de kerkenraad,

ds Corrie Pronk

CATECHISATIE

Op maandag 7 februari a.s. hopen we weer verder te gaan met de catechisatie.

Uit de grote ‘Bijbel-boekenkast’ gaan we lezen in de Evangelie-boeken, over het leven van Jezus. Om te onderzoeken wie Hij was, en wat Hij nu nog steeds voor ons kan betekenen…

We komen bij elkaar in het Jeugdhonk, om 16.30 uur. En natuurlijk staan de thee en koekjes klaar…

Tot dan! Ds Corrie Pronk.

Dankbetuiging

aan kerkenraad en gemeente van de Protestantse kerk van Oudenhoorn:

Het is onze behoefte om u heel hartelijk te bedanken voor uw medeleven na het plotselinge overlijden van onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder Jannigje Hoogendoorn-de Jong, zondagavond 21 november 2021

in de leeftijd van 96 jaar.

In het bijzonder danken we de kerkenraad voor het ter beschikking stellen van het kerkgebouw voor de rouwdienst en de assistentie bij de voorbereiding daarvan.

Het was de nadrukkelijke wens van onze moeder om vanuit deze kerk begraven

te worden. De rouwdienst en begrafenis in Oudenhoorn zijn goed en waardig verlopen.

Onze familie is in 1965 vanuit Waddinxveen aan de Zeedijk 11 in Oudenhoorn komen wonen. In 1981 zijn onze ouders verhuisd naar Voorweg 12 en na het overlijden van onze vader, op 5 november 1989, heeft onze moeder de woning Voorweg 14 betrokken. In 2011 is ze naar Werkendam is verhuisd.

U kunt de rouwdienst van onze moeder in Oudenhoorn terugkijken via de link http://bit.do/JannigjeHoogendoorn

Hartelijke groeten van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen Hoogendoorn.


De ware schat van de kerk

is het allerheiligst Evangelie

van de heerlijkheid

en de genade van God.” (Maarten Luther)


APP ‘KERKPLEIN ODH’

Wil je op de hoogte blijven van wat er omgaat in en om de kerk van Oudenhoorn?

En hebt u, heb jij een smartphone?

Doe dan mee met onze app, die

speciaal bedoeld is voor gemeenteleden, vrienden en kerkgangers, om verbinding te houden met elkaar als gemeente.

Sms of app je naam en 06-nummer naar 06 3014 8115 (ds Corrie Pronk)

APP ‘GEWOON OUDENHOORN ‘

Wist u dat u ook nog steeds mee kunt doen met onze gezellige dorps-app ‘Gewoon Oudenhoorn’?

Sms of app je naam en 06-nummer

Naar 06 5103 9256 (Ad de Koning


Op zaterdag 18 december vorig jaar werd met ingang van de zondagmorgen een harde lockdown ingesteld.

Het advies voor de kerken was om niet meer in de kerk bij elkaar te komen, omdat het besmettingsgevaar door de omikron variant was toegenomen.

De dienst op zondag 19 december,

4 Advent, kon dus niet doorgaan.

We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk mensen daarover in te lichten, stond u toch onverhoopt voor een dichte deur, onze excuses daarvoor!

Vanwege de eerder aangescherpte maatregelen hadden we onze plannen voor de diensten in december al aangepast, maar we hoopten toch wel Kerstfeest te kunnen vieren in de kerk.

Het was verdrietig dat dit, voor het tweede jaar, niet door kon gaan.

In plaats daarvan hebben we als kerkenraad ons best gedaan om een mooie Kerstdienst op te nemen en op ons YouTube kanaal te zetten. Deze is inmiddels meer dan 180 keer bekeken.

Voor de maand januari bleef het advies om alleen online-diensten te houden, aanvankelijk onveranderd.

Op zondag 2 en 16 januari werd de kerkdienst met de kerkenraad gevierd

en opgenomen, en later op de dag op YouTube gezet.

Op 18 januari j.l. kwam het verheugende bericht van het moderamen van de Protestantse Kerk dat we op zondag 23 januari onze kerkdeuren weer zouden mogen openen.

Om veilig samen te kunnen komen is het belangrijk dat we ons aan de richtlijnen houden die er vanaf begin december al weer waren: in de banken liggen de bekende rode harten, die de zitplaatsen per ‘huishouden’ aangeven, we houden 1½ meter afstand, desinfecteren bij binnenkomst onze handen, als we lopen dragen we een mondkapje, we zingen zacht, we geven geen handen.

En bij klachten blijven we thuis.

Maar: wát een zegen, om elkaar weer

te kunnen ontmoeten in de kerk!!


Namens de kerkenraad, ds Corrie Pronk.

COLLECTEN

College van kerkrentmeesters:

De collectes hebben in november en december totaal € 1923,50 opgebracht, zowel via de bank als de collectes in de kerk, in dit bedrag zit ook de oogstcollecte die € 788,55 heeft opgebracht.

Diakonie:

In de maand december is voor de diakonie binnengekomen via de collectes in de kerk: op 5-12 €65,20 voor Rwanda, en op 12-12 €84,30 voor het binnenlands diaconaat.

Daarnaast is er via de bank €95 aan giften overgemaakt.

Dank u voor uw financiële steun, d.m.v. de vrijwillige bijdrage, de collectes en overige giften. Hiermee kunnen we de vele onkosten betalen die we als kerkelijke gemeente hebben.

Mocht u het vergeten zijn, het is nooit te laat voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,

Cor Schoon en Mari Noordermeer


PASTORAAT: Bezoekje?

Als u graag een bezoekje zou willen, neem dan contact met me op,

dan spreken we iets af.

--Natuurlijk bewaren we 1½ meter afstand, voor elkaars veiligheid.--

Even praten kan ook via de telefoon,

als u dat prettiger vindt, bel gerust.

En appen of mailen is natuurlijk ook goed.

Ook als u onverhoopt ziek bent,

of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, laat het dan weten,

of vraag of iemand anders het voor u doorgeeft.

Bel of app naar

06 3014 8115,

het telefoonnummer van ds Pronk,

of mail: dsckjpronk@outlook.com

IN EN OM DE RING

In de maand november hopen

de volgende senioren hun verjaardag te vieren:

3-2 dhr Landwehr, Bernissesteijn

14-2 mw de Vries, Ring

18-2 dhr van Nielen, Julianastraat

23-2 mw v.d. Polder, Hellevoetsluis

Uit het ziekenhuis zijn thuis gekomen:

Mw Poldervaart, Molendijk

Mw Goedendorp, Kaatsbaan

Mw Vaandrager, Ravensweg

Dhr Bergsma, W. Hoogeboomsytraat

Mw Kamst, W. Hoogeboomstraat

Dhr Beukelman, Groeneweg

Dhr Andrea, Molendijk

Giften bloemenpot

We ontvingen de volgende giften:

Fam. V. €50

Fam. K. €10

Fam. K. , Zuidland €50

Fam. S. €5

Fam. v. H. €25

Fam. B. €50

Fam. V. €20

Hartelijk dank hiervoor!

Uw giften worden zeer

gewaardeerd en goed besteed!

Het saldo van de bloemenpot

is nu €154,60.


Wilt u doorgeven als u weet dat iemand ziek is, uit het ziekenhuis is thuis gekomen of 75 jaar is geworden, doe dat dan a.u.b. per mail of telefonisch aan:

M. Keijzerwaard, tel. 06 5788 5115

of mkeijzerwaard60@gmail.com


GEBOREN!

Ons dorp Oudenhoorn is sinds december twee mooie kleine dorpsbewoners rijker!

Op 14 december 2021 is geboren

ISA OSTARA

Dochter van Gydo en Arida Kamst,

zusje van Yara

Zij wonen Willem Hoogeboomstraat 4, 3227 AW Oudenhoorn.


Op 19 december 2021 is geboren

SOPHIE MARA

Dochter van Arjan en Debby Spek,

zusje van Thijs, Nora en Noud.

Zij wonen Heullaan 1c, 3227 AJ Oudenhoorn.


‘Geboren om altijd van te houden’

staat boven aan het geboortekaartje.

We willen ook via deze Kerkklok

Gydo & Arida en Arjan & Debby

van harte feliciteren met hun dochter,

en alle kids met hun nieuwe zusje.

En we bidden voor hen allemaal,

en voor Isa Ostara en Sophie Mara

in het bijzonder, dat zij in gezondheid, vreugde en vrede mogen opgroeien

en van elkaar genieten..


Bedankje

Voor alle telefoontjes, appjes, bloemen, kaarten, bemoedigende woorden voor en na onze beide operaties zeggen wij heel hartelijk dank.

Het was hartverwarmend en heeft ons heel goed gedaan.

Teun en Margriet van HiltenBedankt!

Dankbaar zijn we voor wat u financieel

in het afgelopen jaar weer voor de ‘Vrienden’ in Brasov, in Roemenië,over had.

We konden hen zelfs een extra bedrag voor de Kerstdagen overmaken!

Daar zijn vrienden voor…

Wederom onze dank!

Namens de werkgroep

‘Vrienden delen met Vrienden’


DE KERKKLOK

Kerkblad van de

Protestantse Gemeente

te Oudenhoorn


E-mail: kerkbestuur@kerkoudenhoorn.nl

ANBI Kerkrentmeesters:

Predikant: Ds. C.K.J. Pronk

Tel. : 06 30 14 81 15

E-mail: dsckjpronk@outlook.com

Scriba:

Dhr. Mari Noordermeer

E-mail: scribaMTNoordermeer@hotmail.com

Postadres: Ruigendijk 32,

3227CG Oudenhoorn

Tel.: 06 38 65 91 72

Ledenadministratie:

Dhr. C.P. Schoon

E-mail: corschoon@kerkoudenhoorn.nl

Financiële administratie van het

College van Kerkrentmeesters:

Mevr. C. Dirks-v.d.Zee

Tel.: 0181 46 16 94

E-mail: adm@kerkoudenhoorn.nl

Banknr. Coll.van Kerkrentmeesters:

NL88RABO0351653929

Banknr. Diaconie:

NL20RABO0351652825

Banknr. Diaconie Bloemenfonds

NL51RABO0149542194

E-mail Redactie Kerkklok :


E-mail Redactie Website:

webmaster@kerkoudenhoorn.nl

Kopij voor het volgende nummer

moet binnen zijn vóór

18 februari 2022