ROMMELMARKT

Vanaf 15 januari 2022

Is de rommelschuur weer geopend iedere Zaterdagmorgen van9.30 uur t/m 12.00 uur

Jammer dat de koffiehoek nog gesloten moet blijven volgens de corona regels..

Ook kunt U weer doorgeven dat we bij u spullen kunnen ophalen

Wij halen op dinsdagavond en woensdagavond op

U kunt hierover inlichtingen vragen op telefoonnummer 461529

Wij halen dinsdagavond en woensdagavond op


Iedere zaterdag is onze loods geopend van 9.30 uur t/m 12.00 uur

MOLENDIJK 25a OUDENHOORN

Heeft u spullen op te ruimen?

U kunt het zaterdagmorgen bij ons afgeven

Of laat het ons weten, dan komen we het bij u ophalen

U kunt ons bellen telefoonnummer 0181 461529 of mail ons


Bedenken wel dat de rommel in een goede staat moet zijn.

Anders moeten we het naar de gemeente werf afvoeren daar moeten wij fors voor betalen

Wij halen dinsdagavond en woensdagavond op

De opbrengst word gebruikt voor het onderhoud van onze Kerk en

het instant houden van de kerkdiensten in de kerk van Oudenhoorn.

De rommelmarkt en rommelschuur en hoe het allemaal begon!!!

In 1976 bezocht Jan Keijzerwaard de rommelmarkt van Vierpolders en dacht: "wat zij kenne, kenne wij oek" ……dat was het begin van de jaarlijkse rommelmarkt in mei ten behoeve van de Ned. Hervormde Kerk Oudenhoorn. De te verkopen spullen werden opgeslagen in schuren bij Jan Zeelenberg, Maarten Poldervaart, Arie Paul en Jaap de Bie.

In Hellevoetsluis werd op een vlooienmarkt voor 120,- gulden verkocht en daardoor werd door Arie het idee geopperd dat wekelijks op donderdagavond vanuit zijn schuur aan de Molendijk te gaan doen.

Zo veranderde zijn schuur in 1988 van opslagruimte voor de jaarlijkse rommelmarkt, in wekelijkse verkoop ruimte op donderdagavond, waar later ook zijn zolder in werd betrokken.

Weer later ook nog de schuur van Arie die aan de andere kant van de Molendijk stond.

Maar ondernemen -want zo kon je deze verkoopavonden zo langzamerhand wel noemen- is groeien en vooruit kijken en zo werden grond en schuur aan de Molendijk gekocht van Arie Paul met de bedoeling daar een nieuwe schuur te bouwen.

De toenmalige burgemeester van de gemeente Bernisse Dhr. Van Geest heeft zich enorm ingezet voor het verlenen van een bouwvergunning voor dit vooruitstrevende plan.

Na het verkrijgen van de benodigde vergunning werd de oude schuur gesloopt, en een nieuwe schuur gebouwd. Vanaf dat moment werd er op twee plaatsen verkocht, nog steeds op de donderdagavond. Als u nu denkt dat het einde van het verhaal bereikt is, komt u toch op de koffie, want in 1995 moest men met lede ogen toezien dat de nieuwe schuur door brandstichting afbrandde. Een flinke streep door de rekening van de enthousiaste rommelschuur vrijwilligers, wat nú te doen? Maar de Oudenhoornse mannen en vrouwen zitten niet snel met de handen in het haar en er werden alras nieuwe plannen gemaakt.

In de eerste plaats werd er een professioneel bedrijf ingeschakeld om de schuur van Paul te behoeden voor een zelfde droevig lot. Ten tweede werd er rap een nieuwe schuur gebouwd op dezelfde plaats, want men had inmiddels wel door dat het verkopen van 2e hands spullen een lucratieve handel was waardoor de kerk van Oudenhoorn zo klein als hij was zichzelf goed in stand kon houden.

De beveiliging echter werd een kostbare zaak en daardoor moest hiermee binnen enkele maanden noodgedwongen toch gestopt worden. Dit betekende het einde van de verkoop vanuit de schuur van Paul, en het begin van de situatie zoals wij dat nu gewoon zijn.

Natuurlijk was er daardoor op dat moment een overschot aan goederen en deze werden tijdelijk opgeslagen in de schuur bij Jan Zeelenberg.

Vanaf dit moment wijzigde ook het verkooptijdstip. Berta Keijzerwaard dacht dat het prettiger zou zijn voor medewerkers en klanten om de verkoop met daglicht te verrichten, en zo werd gekozen voor de zaterdag morgen.

Maar opnieuw kwam er een probleem om de hoek kijken: de grond waarop de huidige schuur was gebouwd had een agrarische functie, en het verkopen van 2e hands spullen valt daar duidelijk niet onder. Een omwonende van de schuur lichtte hierover de politie in en het duurde dan ook niet lang of de politie stond op de stoep en eiste onmiddellijke stopzetting van de verkoop activiteiten. Gelukkig werd ook dit probleem snel opgelost, de aangevraagde vergunning werd vlot verleend, met als resultaat dat de rommelmarkt schuur geheel legaal zijn wekelijkse activiteiten mocht uitoefenen.

En dat is wat ze dan ook doen, met behulp van vele trouwe vrijwilligers, en tijdens het winkelen, kunt u ook nog genieten van een vers gezet kopje koffie mét koekje.

De te verkopen 2e hands spullen worden na een telefoontje bij u opgehaald op dinsdagavond en woensdagavond. En nadat al deze spullen netjes zijn gesorteerd en gerangschikt worden deze te koop aangeboden op zaterdagmorgen tussen half 10 en 12 uur.

Opgeschreven door Hanneke Schoon

Van de opbrengst van de rommelmarkt kunnen we het Kerkgebouw onderhouden!