Wilt U een keer naar de kerk

Wilt U een keer naar de kerk? Nou, daar zijn we heel blij mee. Iedereen is welkom! Maar hoe pakt je dat aan, de eerste keer naar de kerk?

De eerste keer naar school

Het heeft wel wat weg van de eerste keer naar school gaan. Je staat veel te lang voor de kledingkast te beslissen wat je aan zult doen. Maar uiteindelijk kies je iets. Gewoon iets leuks, wat lekker zit. En dan ga je. Lopend, met de fiets of met de auto. Je loopt het schoolplein op, en de eerste de beste open deur door. Je begroet de juf of meester die de deur openhoudt en je volgt de stroom van leerlingen naar het lokaal. Daar zoek je een plaatsje – dat kan nog wel eens lastig zijn, want iedereen heeft zijn of haar eigen stoel – maar met een beetje hulp lukt dat wel. Dan begint de schooldag. De juf of meester lijkt eerst wat streng, maar dat valt alleszins mee. Je moet nog een beetje wennen aan hoe het in de klas gaat, wanneer mag je iets zeggen, wanneer mag je van je plek af, enzovoorts. Je begrijpt het wel.

Kies uw kerk

Net als het kiezen van een school doe je er goed aan een beetje vooronderzoek te doen naar de kerken in jouw omgeving. Kerken? Ja, er zijn er namelijk meerdere. Rooms-katholieke, evangelische, pinkstergemeentes, hervormde, gereformeerde, Lutherse en nog veel meer. Maar als je naar één van de kerken uit de commercial wilt gaan dan doe je er goed aan de kerkenzoeker (of –vinder, eigenlijk) van de Protestantse Kerk in Nederland te raadplegen. Je hoeft alleen jouw woonplaats in te toetsen, op enter te drukken en geheid dat er één of meer plaatselijke kerkgemeenten uitrollen. Vervolgens kun je de websites bezoeken en bekijken welk van deze gemeentes je het meest aantrekkelijk vindt. Ook kun je (hopelijk) vinden hoe het zit met parkeren, kinderopvang (meestal is er een crèche voor de allerkleinsten en een programma voor basisschoolkinderen) en andere praktische zaken. En dan ben je er in principe klaar voor.

De eerste zondag

Uitzonderingen daar gelaten, de meeste kerken zijn open op zondag. Dat wil zeggen: dan vinden hun vieringen plaats. Meestal rond een uur of 10. Mocht je van plan zijn om veel te lang voor de kledingkast staan om te beslissen wat je aan zult doen? Doe dan net als op die eerste schooldag: kies gewoon iets leuks, wat lekker zit. Omdat er ongeveer 1.800 gemeentes zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland, is er geen één hetzelfde. Toch hebben ze allemaal dezelfde wortels en voor een groot idee; dezelfde rituelen. In de kerkdienst wordt gezongen, gebeden, uit de Bijbel gelezen, gepreekt en gecollecteerd. Dat zijn de vaste momenten in de diensten op zondag. Entree is natuurlijk hartstikke gratis. Het gaat ongeveer zo:

  • Bij binnenkomst word je meestal begroet. Soms met een handdruk, soms met een vriendelijk ‘goedemorgen’. Let op, deze mensen kunnen je een beetje op weg helpen als je nieuw bent en nog niet helemaal de weg kent.

  • Vervolgens kun je de kerkzaal in en een plekje zoeken. Weet je nog met school? Een plekje vinden is soms lastig. In de kerk hebben veel mensen hun vaste stek. Toch vragen we je om maar gewoon ergens te zitten. We vinden het hoog tijd dat we onze ‘ik zit altijd daar’-houding een beetje afleren.

  • In de kerk hoef je niet vroom te kijken. Als je trouwens weet hoe dat moet: we horen het graag. Ga gewoon lekker zitten. Glimlach. Knik vriendelijk naar de mensen om je heen. We hopen van harte dat er iemand op je afkomt om een praatje met je te maken.

  • Voorafgaand aan de dienst klinkt orgelmuziek, en mensen maken een praatje. De dienst begint als de dominee met een deel van de kerkenraad (het bestuur van de gemeente) binnenkomt. De dominee is meestal te herkennen aan de kleding, vaak een toga.

  • Meestal gaat iedereen dan staan. Soms volgt een aantal mededelingen van de kerkenraad, en een welkom voor de gasten. Na het ‘intochtslied’ spreekt de dominee ‘votum en groet’ uit. Het zijn woorden waarmee de gemeente zich toevertrouwt aan God, en tegelijk klinken er woorden namens God: genade en vrede zij met u.

  • In de kerk zijn er momenten dat de gemeente stil is, zingt, of antwoord geeft op iets. Soms gaat men staan. En dan weer zitten. Wanneer dat precies is, is altijd lastig vast te stellen. Ons advies: dein mee met de golven. Kijk gewoon een beetje om je heen. En onthoud: niets is verplicht.

  • Schrik niet als men je op een zeker punt pepermunt aanbiedt. Dat is geen subtiele manier om te zeggen dat je beter moet poetsen, maar een oud gebruik voor tijdens de preek. Neem gerust het pepermuntje aan.

  • Schrik ook niet als er ineens een fluwelen zakje de rijen rondgaat. Die is voor de collecte. In de kerk collecteert men voor goede doelen. Meestal gaan er twee zakjes rond en worden de verschillende doelen nog eens genoemd. Geld geven is niet verplicht, maar wel fijn natuurlijk. Oh ja, de collecten worden ook nog wel eens - heel plechtig - 'inzameling der gaven' genoemd en soms is er nog een collecte bij het naar buiten gaan. Het is maar dat je het weet.

  • Als iedereen weer gaat zitten, volgt meestal een gebed. De rest van de dienst is een afwisseling van gebeden, liederen, Bijbellezingen. De dominee legt dat Bijbelgedeelte uit in de preek (daarom wordt de dominee ook wel 'predikant' genoemd). In de preek wordt de link met het dagelijks leven gelegd.

  • Ah ja, de preek. Die term heeft altijd een beetje een zware weerklank. En, afhankelijk van welke gemeente je bezoekt, kan zo’n preek best zwaar vallen. Of juist vederlicht. Nou ja, dat is het mooie iedere dominee vertelt Gods verhaal op zijn of haar eigen manier. Meestal duurt het tussen de tien en twintig minuten.

  • De dienst eindigt met een lied dat staande wordt gezongen en de zegen: de belofte dat God met ons meegaat.

  • Na de dienst is er vaak koffie, thee en limonade: voor iedereen. Wees dus van harte welkom om een bakje mee te pakken. Hopelijk komt er nog iemand op je af om kennis te maken.

  • Nog iets anders. In Nederland onstaan er ook steeds meer nieuwe kerkvormen. Op allerlei plekken zijn er - naast de traditionele kerk - ook allerlei zogenaamde 'pioniersplekken'. Zij pakken de zaken nét even anders aan en zijn misschien juist niet op zondag open. Maar, ook daar ben je meer dan welkom. Meer weten? Kijk op www.protestantsekerk.nl/pionieren.

We hopen je van harte te mogen begroeten in onze Protestantse Gemeente.

Iedereen is welkom! Tot snel?